Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bülteni (KHAS Hukuk Bülteni), güncel hukuki sorunların, mevzuat değişikliklerinin değerlendirilmesini ve mahkeme kararlarının incelenmesini konu alan çalışmaların elektronik ortamda paylaşılması amacıyla Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2020 yılının Kasım ayında oluşturulan bir alandır. Bu eser, 2020-2021 akademik yılı süresince KHAS Hukuk Bülteni'nde yayımlanan çalışmaların derlemesidir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ
Ar. Gör. Ahmet ABUT

PANDEMİ, T. HOBBES VE CONSENSUS ÜZERİNE BİR NOT
Prof. Dr. Mehmet AKAD

100. YILINDA 1921 ANAYASASI'NA DAİR
Doç. Dr. Nilay ARAT
Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOPUKCU

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINA İLİŞKİN KARARI HAKKINDA İLK TESPİTLER
Ar. Gör. Mehmet Hamza ARSLAN

SÖZLEŞME TARAFLARI ARASINDA YAPISAL EŞİTSİZLİK VE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ATASOY

POST-HUMAN'S NEW GENERATION RIGHTS: AN UTOPIA? THE NEAR FUTURE?
Doç. Dr. Hamide BAĞÇECİ

COVID-19'un FIDIC SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Ar. Gör. N. Tuğçe BİLGETEKİN

SPOR MÜSABAKALARI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN FİİLLERDE CEZA HUKUKU ETKİSİ: "RIZANIN" SINIRSIZLAŞTIĞI SAHALAR
Dr. Öğr. Üyesi Murat CEYHAN

ARTICLE 220/6 AND 220/7 OF THE TURKISH PENAL CODE: THE "FORESEEABILITY" REQUIREMENT IN IŞIKIRIK V. TURKEY, BAKIR AND OTHERS V. TURKEY AND İMRET V. TURKEY JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ KARAKAŞ

SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA KARİKATÜRİST OLMAK, İNTERNET MEME KÜLTÜRÜ VE CAPS: FSEK KİMDEN YANA?
Ar. Gör. Onur GÖRMEZ

SON GELİŞMELER IŞIĞINDA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ve KRİPTO PARA BORSALARINA İLİŞKİN TESPİT ve ÖNERİLER
Dr. Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMINDA AÇIK RIZA YAKLAŞIMININ ELEŞTİRİSİ
Ar. Gör. Baran KIZILIRMAK

İKLİM KRİZİNİN DENİZCİLİĞE VE DENİZ SİGORTALARINA ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Melisa KONFİDAN

TÜRK HUKUKU İÇİN YENİ (?) BİR KURUM: TEMİNAT YÖNETİCİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KURTULAN GÜNER

ADALETE TASARIM YOLUYLA ERİŞMEK:
HUKUK TASARIMI (LEGAL DESIGN) KAVRAMI
Ar. Gör. Çağrı MARDİN

DİJİTAL MİRAS VE 13.11.2020 TARİHLİ ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
Ar. Gör. Zeliha Gizem SAYIN

BÜTÜN AĞAÇLARIN İLKİ: "ZEYTİN"İN HİKAYESİNE VE GÜNÜMÜZ EKO-KIRIM KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ
Doç. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT

TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN ANTİK ROMA EV HALKINA KISA BİR BAKIŞ
Doç. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN "İKLİM KRİZİ"NE OLASI YAKLAŞIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOPUKCU

"ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA ZİHNİNİZ HALEN İŞ İLE Mİ MEŞGUL?" ÖZEL YAŞAM İLE İŞ YAŞAMI ARASINDAKİ SINIRLARIN BULANIKLAŞMASI VE "ULAŞILABİLİR OLMAMA HAKKI" ÜZERİNE
Dr. Öğr. Üyesi Deniz UGAN ÇATALKAYA

2021 ICC TAHKİM KURALLARI VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Ar. Gör. M. Ece UYANIK

15 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARINA İLİŞKİN NOTLAR
Ar. Gör. Atakan UZUN

EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ: SERMAYE ORTAKLIKLARI İÇİN ÇELİK KORSE Mİ, MAGINOT HATTI MI?
Dr. Öğr. Üyesi Cem VEZİROĞLU

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun YAZICIOĞLU

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU M. 19 HÜKMÜ İLE ÖNGÖRÜLEN GERİ ÇAĞIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM