Haksız Fiillerde Zamanaşımı başlıklı bu çalışmada oldukça tartışmalı olan bir konu ele alınmış, sorunlar ortaya konulup çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Konunun Önemi
II. İnceleme Planı

BİRİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI
I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI KAVRAMI
A. Kavram
B. Zamanaşımı Kurumunun Kabulünü Haklı Kılan Gerekçeler
II. HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI
A. Genel Olarak
B. Kısa Zamanaşımı
C. Uzun Zamanaşımı
D. Olağanüstü Zamanaşımı: Ceza Zamanaşımı
E. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İKİNCİ BÖLÜM
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI
I. Genel Olarak Ceza Zamanaşımı
A. Haksız Fiillerde Ceza Zamanaşımının Uygulanmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler
B. Ceza Zamanaşımının Uygulanmasındaki Amaç
II. Ceza Zamanaşımının Uygulanması Koşulları
A. Genel Olarak
B. Ceza kanunlarının Öngördüğü Cezayı Gerektiren Bir Fiil Bulunması
C. Haksız Fiile İlişkin Olarak Zamanaşımının Özel Olarak Düzenlenmemiş Olması
D. Ceza Kanunlarının Öngördüğü Zamanaşımı Süresinin Daha Uzun Olması
E. Ceza Zamanaşımının Kişi Çevresi Bakımından Uygulanması
F. CEZA ZAMANAŞIMININ HANGİ ZARARLARA İLİŞKİN TALEPLER HAKKINDA UYGULANACAĞI
G. CEZA YARGILAMASI VE HAKSIZ FİLE DAYALI TAZMİNAT DAVASINDA CEZA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI İLİŞKİSİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA ZAMANAŞIMININ HESAPLANMASI VE CEZA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLAR
I. Zamanaşımının Hesaplanması
A. Uygulanacak Süreler
B. Ceza Zamanaşımının Ne Zaman İşlemeye Başlayacağı
C. Ceza Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi
D. Ceza Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Zamanaşımı Sürelerine Etkisi
II. CEZA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLAR
A. Zamanaşımının İleri Sürülmesi
B. Zamanaşımının Kesilmesine İlişkin Bir Somut Sorun: Müteselsil Sorumlulukta Zamanaşımının Kesilmesi
C. Yürüyen Ceza Yargılamasının Hukuk Davasına Etkisi
D. Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Anlaşma Yoluyla Değiştirilip Değiştirilemeyeceği
E. Tazminat Alacağının Devri Halinde Uygulanacak Zamanaşımı
F. Ceza Yargılamasının Yenilenmesinin Zamanaşımına Etkisi
G. Ceza Zamanaşımına Tabi Olan Tazminat Yükümlüsünün Rücu Hakkı
SONUÇ

KAYNAKÇA