Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve Istanbul Tahkim Merkezi işbirliğinde devam eden "Tahkim Okulu" paneller serisinin, Ekim 2019 - Haziran 2020 panellerinde sunulmuş tebliğleri, Tahkim Okulu Kitaplarının ikinci cildini teşkil eden bu yayın ile akademisyenler ve uygulamacılarla paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Şirketler hukuku uyuşmazlıkları ile birleşme ve devralma uyuşmazlıklarının tahkimle çözümü, tahkimde davanın açılması ve ilk dilekçeler, tahkimde tebligat ve yabancı avukatla temsil, arabuluculuk-tahkim (med-arb) ve ISTAC Kuralları, tahkimde dava açmama emirleri, acil durum hakemi, tahkimde geçici hukuki koruma önlemleri ile tahkimde yargılama giderleri ve masraflar, Tahkim Okulu'nun bu cildinde incelenen konuları oluşturuyorlar.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Anonim Ortaklık Esas Sözleşmesinde Düzenlenen Tahkim Şartının Geçerliliği
Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü
Av. Doğuhan Uygun

Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Birleşme Davalarında Tahkim
Dr. Sinan Sarıkaya

Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıklarında Tahkim
Av. Demet Kaşarcıoğlu

Tahkimde Davanın Açılması ve Tahkim Talebi
Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan-Tepetaş

Tahkim Talebine Cevap Dilekçesi Üzerine Uygulamadan Notlar
Av. Özgecan Korkmaz

Milletlerarası Tahkim Yargılamasında Tebligat
Doç. Dr. Ali Gümrah Toker

Milletlerarası Tahkimde Yabancı Avukat ile Temsil ve Kültür Çatışması
Av. Bilge Kağan Çevik

Arabuluculuk Tahkim (Med-Arb) ve ISTAC Kuralları
Ar. Gör. Zeynep Ülkü Kahveci

Güncel Gelişmeler Işığında Kıta Avrupası Hukukunda Dava Açma Yasağı Uygulamaları
Doç. Dr. İlyas Gölcüklü

Tahkim Lehine Hükmedilen Dava Açmama Emirleri (Anti-Suit Injunctions)
Av. Ahmet Bahadır Erkan

Acil Durum Hakemi Kararlarının Özellikleri ve Bu Kararların İcra Edilebilirliği
Ar. Gör. M. Ece Uyanık

Acil Durum Hakemi
Av. Ayca Bengü Köksal

Hakemlerin Geçici Hukuki Koruma Tedbiri Kararı Verme Yetkisi
Dr. Öğr. Üyesi İlyas Arslan

Mahkemeler vs. Hakem Heyetleri: Ticari Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri
Av. Burak Eryiğit

ICSID Yatırım Tahkimi Kapsamında Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri
Av. Burak Eryiğit

Tahkimde Yargılama Giderleri ve Masraflar
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin Aydoğmuş

Tahkimde Yargılama Giderleri ve Masraflar
Av. Melissa Balıkçı Sezen