Bu kitap ile Özel Ceza Hukuku Serisinin onuncu cildini yayınlamaktayız. "Adliyeye Karşı Karşı Suçlar", Türkiye'mizin, son yıllarda en çok konuşulan, tartışılan, eleştirilen konuları ile yakından bağlı suçlardır. "Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, adil yargılanma hakkı, susma hakkı, avukat bulundurma hakkı, savunma dokunulmazlığı, silahların eşitliği, yargılamanın makul sürede yapılması, kişinin aynı fiilden iki defa yargılanamayacağı ilkesi (non bis in idem), tutuklamanın bir ceza haline getirilmemesi, şüpheden sanığın yararlanması (in dubio pro reo), masumiyet karinesi" . gibi kavramlar toplumumuzda güncel hayatta hep dile getirilen konuları oluşturmaktadır. Çalışmalarımızda hep Türk Ceza Hukukunun çağdaş ve insancıl düzeye erişebilmesini amaç edinmiş bulunuyoruz. Özel Ceza Hukuku X. Cildinin Türk Hukuk dünyasına yararlı olmasını dileriz.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
ADLİYEYE KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

İFTİRA

BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

SUÇ ÜSTLENME

SUÇ UYDURMA

YALAN TANIKLIK

YALAN YERE YEMİN

GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIK

YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS

SUÇU BİLDİRMEME

KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME

SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA

SUÇLUYU KAYIRMA

TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME

GİZLİLİĞİN İHLALİ

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI

GENİTAL MUAYENE

ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS

MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA

RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI VE BOZULMASI

BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME

HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI

KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA

MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI

HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI

İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK

HAK KULLANIMINI VE BESLENMEYİ ENGELLEME