Bilgisayar programları, işlevsellikleri ön planda olması sebebiyle diğer telif hakkı konusu eserlerden farklılık göstermektedir. Klasik telif hakkı düzenlemeleri ile bilgisayar programı eser sahiplerine tanınan koruma, başkaca programların çalışmasını ve geliştirilmesini, başka bir deyişle araişlerliği engelleyebilecek nitelikte kullanılabilmekte ve yorumlanabilmektedir. Bu sebeplerle araişlerliğin sağlanabilmesi, bilgisayar programlarının kullanıcıların ve kamunun menfaatine hizmet edecek şekilde gelişebilmesi amacıyla bilgisayar programı eser sahiplerinin menfaatleri ile kamu menfaati arasında denge kurulması önem taşımaktadır. Anılan bu dengenin kurulabilmesi amacıyla çalışmada, (i) araişlerlik serbestisinin kamu menfaatine olacak şekilde geniş yorumlanması ve (ii) araişlerlik serbestisine alternatif olarak özgür ve açık kaynak modeli altında bilgisayar programı geliştirilmesinin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
2. Verinin Önemi
3. Dijitalleşme
4. Veri Donanım Yazılım Üçlüsü
5. Çalışmanın Ele Alınması ve Kapsamı
6. Çalışmanın Takdimi

BİRİNCİ BÖLÜM
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
1. Yazılım Bilgisayar Programı Terimleri
2. Bilgisayar Programının Geliştirilmesi
3. Bilgisayar Programının Unsurları
4. Program Türleri

İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KORUNMASI
1. Patent - Sui Generis -Telif Hakları ile Koruma Tartışmaları
2. Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği
3. Yapay Zeka Tarafından veya Başkaca Bilgisayar Programları Vasıtasıyla Meydana Getirilen Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği
4. Bilgisayar Programlarında İşlenme Eser
5. Bölüm Özeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAİŞLERLİK SERBESTİSİ VE UYGULAMA PROGRAMLAMA ARAYÜZLERİNİN (API) FİKRİ HAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Bilgisayar Programları Unsurlarının Fikri Hak Koruması Bakımından Değerlendirilmesi
2. Kullanıcı Arayüzlerine İlişkin Değerlendirmeler
3. Sistem Arayüzleri ve Uygulama Programlama Arayüzlerine (API) İlişkin Değerlendirmeler
4. Araişlerlik
5. Araişlerlik Açısından API'lerin Geleceği: Oracle v. Google Davası
6. Google ve Oracle Arasında Görülen Dava Sürecinin Özeti
7. Genel Değerlendirmemiz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAİŞLERLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALTERNATİF: ÖZGÜR VE AÇIK KAYNAK KODLU PROGRAMLAR
1. Özgür ve Açık Kaynak Modelinin Araişlerliğin Sağlanmasına Yönelik Alternatif Sağlaması
2. Kavramsal Olarak Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Programlar
3. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Ortaya Çıkması
4. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Önem Kazanması
5. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Programların Lisanslanması
6. Özgür ve Açık Kaynak Lisanslarına İlişkin Hukuki Değerlendirmemiz
7. Türkiye'de Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Programlar
SONUÇ

KAYNAKÇA