Çalışmamızda gayrimenkul sertifikalarının hukuki niteliği, yatırımcı ile ihraççı arasındaki sözleşmesel ilişkinin nasıl kurulduğu ve hangi düzenlemelere tabi olacağı hususları kapsamlı olarak ele alınmış ve gayrimenkul sertifikalarının uygulamasına dair önemli hukuki konular incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
I. KONUNUN TAKDİMİ
A. GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KAVRAMI, YASAL TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
II. MENKUL KIYMET İLE MENKUL KIYMETLEŞTİRME KAVRAMI VE GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ BENZER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKLARI
A. MENKUL KIYMETLEŞTİRME
B. MENKUL KIYMET
C. GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ DİĞER MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER BENZER FİNANSAL ARAÇLARDAN FARKLARI
III. GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ UNSURLARI
A. TARAFLAR
B. GAYRİMENKUL SERTİFİKASINA KONU OLACAK TAŞINMAZ VE BU TAŞINMAZA İLİŞKİN ŞARTLAR
C. SERTİFİKANIN SAHİP OLMASI GEREKEN UNSURLAR

İKİNCİ BÖLÜM
I. GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ İHRACINA DAİR PROSEDÜR, İHRAÇTAN DOĞAN SORUMLULUK, SÖZLEŞMESEL İLİŞKİNİN KURULMASI VE EDİMLER
A. SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURU
B. İHRAÇ HALKA ARZ
C. İHRAÇ AKABİNDE FONUN OLUŞUMU, İHRAÇÇIYA YAPILACAK OLAN ÖDEMELER VE ŞARTLARI
II. YATIRIMCI VE YATIRIMCI İLE GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İHRAÇÇISI ARASINDA SÖZLEŞMESEL İLİŞKİNİN KURULMASI
A. YATIRIMCI
B. SÖZLEŞMESEL İLİŞKİNİN KURULMASI
III. İHRAÇÇININ EDİMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
A. ASLİ EDİM
B. TALİ EDİM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. PROJENİN GECİKMESİ, GERÇEKLEŞMEMESİ VE SONUÇLARI
A. PROJENİN GECİKMESİ VEYA GERÇEKLEŞMEMESİ
B. CEZAİ ŞART
II. GAYRİMENKUL SERTİFİKASI SAHİPLERİ TOPLANTISI
A. TOPLANTININ HUKUKİ NİTELİĞİ
B. TOPLANTIDA ALINABİLECEK KARARLAR
C. TOPLANTIYA İLİŞKİN UYGULANACAK OLAN HÜKÜMLER
III. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ
A. GENEL OLARAK
B. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARINA İLİŞKİN TAZMİN TALEBİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDAKİ PROJELERİN GAYRİMENKUL SERTİFİKASINA KONU OLMASI
A. GENEL OLARAK
B. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ TESPİTİ
C. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE FİNANSMAN SORUNU VE BU PROJELERDE GAYRİMENKUL SERTİFİKASINA ÖZGÜ HUSUSLAR
SONUÇ

KAYNAKÇA