2020 yılı için planlanan "Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Güncel Tartışmalar" başlıklı konferansımız pandemi nedeniyle ertelenmiş ve 20 Şubat 2021'de webinar formatında gerçekleşmiştir. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisiyle ilgili çeşitli sorunların irdelendiği bu konferansta sunulan tebliğler ve soru-cevap bölümünün bir bütün halinde bu kitap ile hukuk camiasının bilgisine sunulmasının mutluluğunu yaşamaktayız. Kitapta "forum necessitatis" ilkesinin adil yargılanma hakkı çerçevesindeki anlamı ve Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisine etkisi; sözleşmesel ihtilaflar için MÖHUK'ta getirilen milletlerarası yetki kurallarının değerlendirilmesi; saklama sözleşmelerinde milletlerarası yetki, görev ve zorunlu arabuluculuk; milletlerarası yetki kurallarında kullanılan bağlama noktalarının vasıflandırılması; kişi hallerine ve mirasa ilişkin milletlerarası yetki kurallarının kapsamı; mutat mesken kavramının mahkemelerin milletlerarası yetkisinin belirlenmesindeki etkisi ve zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer mahkemesinin milletlerarası yetkisi ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir. Milletlerarası usul hukukunun önemli bir bölümünü oluşturan mahkemelerin milletlerarası yetkisi MÖHUK ve HMK hükümleri çerçevesinde derinlemesine irdelenerek bilimsel görüş alışverişi yapılmış ve bu çalışmalar tebliğ metinlerinin ötesinde birer makale olarak kitaplaşmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ OTURUM

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında «Forum Necessitatis» İlkesi ve Türk Milletlerarası Yetki Kurallarına Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Gizem ERSEN PERÇİN

Zayıf Taraflı Sözleşmesel İlişkilere İlişkin MÖHUK'taki Milletlerarası Yetki Kurallarının Yerindeliği Ve Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Berk DEMİRKOL

Yabancılık Unsuru İçeren Saklama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Milletlerarası Yetki, Görev ve Zorunlu Arabuluculuk
Doç. Dr. Ceyda SÜRAL EFEÇINAR

Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Kurallarında Kullanılan Bağlama Noktalarının Vasıflandırılması
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN

SORU CEVAP

İKİNCİ OTURUM

Kişi Halleri ve Mirasa İlişkin Milletlerarası Yetki Kurallarının Kapsamı
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Milletlerarası Yetkinin Belirlenmesinde Mutad Meskenin Doğurduğu Sorunlar ve HMK Madde Dokuz Üzerine Bazı Öneriler
Doç. Dr. Burak HUYSAL

Zararın Meydana Gelme İhtimalinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Milletlerarası Yetkisi
Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

SORU CEVAP