Bu çalışmada yapay zeka teknolojilerinin hukuki işlem teorisine etkileri ele alınmıştır. Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, hukuki sonuç doğurmasının şartları, kimler açısından sonuç doğurduğu, beklenmedik sonuçlara hangi tarafın katlanması gerektiği gibi sorunların yanında, özellikle dijital manipülasyon bağlamında iradenin korunmasına yönelik tartışmalara yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Yapay Zeka Teknolojilerine Dair Genel Bilgiler
I. Kelime Anlamı Olarak Yapay Zeka
II. Yapay Zekanın Tanımı
III. Yapay Zekanın Kısa Tarihçesi
IV. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi İlişkisi
1. Makine Öğrenmesi Nedir?
2. Veri Bazlı Makine Öğrenimi Yaklaşımları
3. Algoritmik Kıstaslara göre Makine Öğrenimi Yaklaşımları
4. Çalışma Şekline Dair Örnekler
5. Teknik Sorunlar
6. Riskler
V. Ara Sonuç/Hukuki Açıdan Çıkarımlar

İkinci Bölüm
Hukuk Politikası Açısından Değerlendirmeler ve Tespitler
I. Collingridge İkilemi ve Kontrollü İnovasyon Önerisi
II. Eleştiriler
III. In Dubio Pro Libertate
IV. Ara Sonuç/Değerlendirme

Üçüncü Bölüm
Hukuki İşlem Teorisi Açısından Değerlendirmeler
I. Yapay Zekanın Hukuki Statüsü: Hukukun Öznesi ile Hukukun Nesnesi Kavramları ve Yapay Zeka
1. Hukukun Öznesi: Kişi ve Kişilik
2. Hukukun Objesi: Eşya ve Diğer Haklar
3. Yapay Zeka Açısından Değerlendirme
II. İrade Beyanı ve Yapay Zeka
1. İrade Beyanı Hakkında Genel Bilgiler
2. İrade Beyanının Elektronik Sistemler Vasıtasıyla İletilmesi
3. Otomatik Sistemler Tarafından Oluşturulan Beyanlar
4. Beyanın Otonom Sistemler Vasıtasıyla Oluşturulması ve İsnadiyet Sorunu
5. Yapay Zekanın, Kullanıcının İradesine Aykırı İşlem Yapması
III. Yapay Zekaya Mutahap Olan Tarafın İrade Serbestisinin Korunması Sorunu
1. Dijital Pazar Manipülasyonu
2. Hukuki Değerlendirmeler
3. Çözüm Önerileri
IV. Pozitif Hukuktan Örnekler
V. Değerlendirme ve Çözüm Önerileri
1. Hukuk Politikası Açısından
2. Hukuki Değerlendirme
Sonuç

Bibliyografya