Tebligat Hukuku dersi, çoğu hukuk fakültesinde seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulmakta, adalet meslek yüksek okullarında ise zorunlu ders olarak anlatılmaktadır. Tebligat Hukuku'nun, Yargıtay perspektifinden uygulamasının nasıl olduğuna değinilmesi ve bu yapılırken öğretideki görüşlerin sunulması bir gerekliliktir. Bu çalışmanın hazırlanmasında belirtilen amaç güdülmüştür. Kitap oluşturulurken, anabilim dalımızın hazırladığı pratik olaylar kollektif çalışma ve tartışma biçimiyle birleştirilmiş, birleştirilen pratik olaylarda çözümlemeler yapılırken Tebligat Kanunu ile ilgili mevzuatın temas ettiği bütün konulara ilişkin açıklamalar yapılmış, okuyucunun sadece pratik çalışma olayının cevabını değil, konuyla ilgili Tebligat Hukuku bilgisine sahip olması amaçlanmıştır. Bu nedenle kitap sadece bir pratik çalışma değil, olaylarla Tebligat Hukuku'nun anlatıldığı bir kitaptır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

TEBLİGATIN ANLAMI VE İLGİLİ MEVZUAT
Doç. Dr. Nedim MERİÇ

TEBLİGATIN ÖNEMİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEBLİĞ KURALLARINA UYGUN DAVRANILDIĞININ İLGİLİ MERCİ TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINMASI
Doç. Dr. Nedim MERİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ARSLANPINAR TAT

TEBLİGATIN TALEP ÜZERİNE YAPILMASI GERÇEK ANLAMDA BİR AŞAMA MIDIR?
Doç. Dr. Nedim MERİÇ

TEBLİĞ EVRAKINI DÜZENLEYEN MERCİLERE GÖRE TEBLİGATIN TÜRÜ
Doç. Dr. Nedim MERİÇ

TEBLİGAT ÇIKARACAK MERCİLER
Doç. Dr. Nedim MERİÇ

TEBLİĞ EVRAKININ DÜZENLENMESİ, PTT'YE VERİLMESİ, PTT TARAFINDAN İNCELENMESİ VE KABULÜ
Doç. Dr. Nedim MERİÇ

ÖZEL VASITALARIN KULLANILMASI VE MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ
Doç. Dr. Nedim MERİÇ
Arş. Gör. Melih IŞIK

MUHATAP, TEBLİĞ YERİ, TEBLİĞ ZAMANI, TÜZEL KİŞİYE VE VEKİLE TEBLİĞ
Arş. Gör. Barçın ÖZKAN KIDIL

MUHATAP YERİNE TEBELLÜĞE YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERE TEBLİGAT YAPILMASI
Arş. Gör. Melih IŞIK

TEBLİGATIN YAPILMASI VE BELGELENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ARSLANPINAR TAT

TEBLİGATIN YAPILAMAMASI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA EDİLMESİ
Arş. Gör. D. Nurdan KORKMAZ

TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZ TEBLİĞ
Arş. Gör. Melih IŞIK

İLAN YOLUYLA TEBLİGAT
Arş. Gör. Barçın ÖZKAN KIDIL

ELEKTRONİK TEBLİGAT
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ARSLANPINAR TAT

DEĞİŞTİRİLEN ADRESİN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU VE BU ZORUNLULUĞA UYULMAMASI DURUMUNDA TEBLİGAT
Arş. Gör. D. Nurdan KORKMAZ

YABANCILIK UNSURLU TEBLİGAT
Arş. Gör. Barçın ÖZKAN KIDIL

TEBLİGAT SUÇLARI VE TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILMAMASI
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ARSLANPINAR TAT

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDAKİ TEBLİGAT DÜZENLEMELERİ
Doç. Dr. Nedim MERİÇ

VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE TEBLİGAT
Arş. Gör. D. Nurdan KORKMAZ

KAYNAKÇA