Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, günümüz koşullarında artan konut ihtiyacına bağlı olarak sıklıkla karşımıza çıkan sözleşmelerden biridir. Kanunlar bağlamında sözleşme hakkında mevcut bir düzenleme olmayışı sözleşme taraflarından bağımsız bölüm elde eden üçüncü kişiler açısından mağduriyetlere yol açmaktadır. Uygulamadaki içtihat farklılıkları da göz önüne alındığında üçüncü kişilerin hukuki durumları açısından inceleme yapılmasının gerekmekte olduğu düşüncesi ile söz konusu eser yapılmıştır. Konunun açıklığa kavuşturulması ve üçüncü kişilerin uygulamada yaşadığı sorunları ifade edebilmek adına Yargıtay uygulaması ve doktrindeki görüşler ele alınarak çözüm üretilmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI ve HUKUKİ NİTELİĞİ
A. TANIMI
B. TARAFLARI
C. UNSURLARI
D. HUKUKİ NİTELİĞİ
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENİŞ BİÇİMLERİ, ŞEKLİ ve HÜKÜMLERİ
A. DÜZENLENİŞ BİÇİMLERİ
B. ŞEKLİ
C. HÜKÜMLERİ

İKİNCİ BÖLÜM
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU
I. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAK KAZANIM BİÇİMLERİNE GÖRE HUKUKİ DURUMU
A. TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HALİNDE HUKUKİ DURUM
B. ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HALİNDE HUKUKİ DURUM
C. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HALİNDE HUKUKİ DURUM
II. SÖZLEŞMENİN YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ NEDENİ İLE SONA ERMESİ HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU
A. GENEL OLARAK
B. SÖZLEŞMENİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK SONUÇ DOĞURMASI HALİNDE HUKUKİ DURUM
C. SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK SONUÇ DOĞURMASI HALİNDE HUKUKİ DURUM
III. SÖZLEŞMENİN İFA İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE SONA ERMESİ HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU
A. İNŞAAT ESERİNİN YOK OLMASI
B. YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ veya ACZİ
C. ARSA SAHİBİNİN ŞAHSINDAN KAYNAKLANAN İMKANSIZLIK
IV. SÖZLEŞMENİN TAM TAZMİNAT ÖDENEREK FESHİ HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU
V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLE AYKIRILIĞI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU
A. GENEL OLARAK
B. ÜÇÜNCÜ KİŞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
SONUÇ

KAYNAKÇA