Dijital hizmetlerin günümüzde doğrudan tüketiciye sunulması (B2C) oldukça yaygınlaşmıştır. Günlük hayatımıza müzik dinlerken, film izlerken, kitap okurken dahil olan bu hizmetler henüz tam işlevsel bir biçimde vergilendirilmemektedir. Dijital ekonominin adil vergilendirilmesi bu açıdan bir kamu yararı taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda yapılan bu çalışma, uygulamada 3 Nolu KDV Beyannamesi olarak da bilinen, elektronik ortamda sunulan hizmetlerden doğan KDV düzenlemesini incelemektedir. Konu incelenirken kaynak alınan AB düzenlemesi ile karşılaştırma yapılmasına dikkat edilmiştir. Meselenin teorik ve pratik yönlerinin birlikte ele alınması hedeflenmiş, efektif vergilendirmenin önündeki engeller tespit edilmeye ve somut öneriler sunulmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
E-TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ
I. ELEKTRONİK TİCARET
A. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde OECD Yaklaşımı
B. Elektronik Ticareti Vergilemenin Geleneksel Vergilemeden Temel Farklılıkları
II. ELEKTRONİK TİCARETİN DOLAYLI VERGİLERLE İLİŞKİSİ
A. Katma Değer Vergisi
B. Katma Değer Vergisi Tarihçesi
C. Türk Katma Değer Vergisi Kanunu Temel Kavramları
III. ELEKTRONİK TİCARETİN DOLAYSIZ VERGİLERLE İLİŞKİSİ
A. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Elektronik Ticaret Kazancının Nitelendirilmesi
B. İşyeri Kavramı ve Elektronik Ticaretle İlişkisi
C. Dijital Hizmet Vergisi

İKİNCİ BÖLÜM
DOĞRUDAN E-TİCARETTE PROBLEMLİ HUSUSLAR
I. DOĞRUDAN E-TİCARET KAVRAMI VE TANIMLANMASI PROBLEMİ
A. Doğrudan E-Ticaretin Çeşitli Ülkelerdeki Tanımları
B. Türk Mevzuatında Tanım Problemi
II. YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DİJİTAL-FİZİKSEL ÜRÜN AYRIMI VE HİZMET/TESLİM AYRIMI
III. DOĞRUDAN E-TİCARETTE SUNUM YERİNİN BELİRLENMESİ PROBLEMİ
A. Katma Değer Vergisinde Vergileme İlkeleri ve Varış Ülkesi Prensibi
B. Varış Ülkesi Prensibinin Getirdiği Zorluklar
IV. TAHSİL MEKANİZMALARI VE PROBLEMLİ HUSUSLAR
A. Kayıt Sistemi ve Mali Eşikler
B. OECD Alternatif Sistem Önerileri
C. Dijital Platformların Sorumluğu Sistemi (Aracılık)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DOĞRUDAN E-TİCARET PROBLEMLERİNE ÖNERİLER
I. DOĞRUDAN E-TİCARETE KONU OLAN DİJİTAL HİZMETLERE BİR TANIM ÖNERİSİ
A. KDV Ekseninde Bir Dijital Hizmet Tanımı Aramak
B. AB'de Elektronik Hizmet Tanımı
C. Bir Tanım Önerisi
II. SUNUM YERİNİN TESPİTİ PROBLEMİNE ÖNERİLER
A. Müşterinin Yerinin Tespitinde Kullanılabilecek Karineler
B. Müşterinin Yerini Tespitte Dijital Sertifika Kullanımı
III. EFEKTİF TAHSİL MEKANİZMASI PROBLEMLERİNE ÖNERİLER
A. Mali Eşiklerin Getirilmesi
B. Dijital Platformların Sorumlulukları
SONUÇ

KAYNAKÇA