1975 yılı kararlarının değerlendirilmesiyle başlayan bu seminerler dizisinin 39'uncusu gerçekleştirilmiştir. İki gün devam eden karar değerlendirme seminerlerinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun bir önceki yıla ilişkin uygulaması tamamen akademik bir yaklaşımla irdelenmekte, öğreti ile yargısal içtihatlar arasındaki görüş ayrılıkları karşılıklı bir etkileşimle mümkün olduğu kadar giderilmeye çalışılmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı
Mehmet KÜRTÜL
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Savaş Taşkent Armağan Takdim Töreni
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN
Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY
Prof. Dr. Savaş TAŞKENT

İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi
Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ

Genel Görüşme

İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı
Prof. Dr. Tankut CENTEL

Genel Görüşme

Toplu İş İlişkileri
Prof. Dr. Zeki OKUR

Genel Görüşme

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri
Prof. Dr. Mahmut KABAKCI

Genel Görüşme