Blockchain teknolojisi bankacılık ve finans alanında büyük etkilere sahip olmaya devam etmektedir. Söz konusu etkiler kendisini sadece sektörde değil, aynı zamanda ülkelerin hukuk sistemlerinde de göstermektedir. Zira, blockchain teknolojisi ile ortaya çıkan yeni uygulamaların ve hatta yeni finansal alanların regüle edilmesi gerekmektedir. Ancak, bir alanda regülasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için bu çalışmalara temel teşkil eden teknolojinin de tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada, öncelikle blockchain teknolojisi ile uygulama alanları örneklerle açıklanmış, 18 farklı ülkenin regülasyon çalışmaları ile G20 ve Avrupa Birliği gibi toplulukların raporları incelenmiş ve blockchain teknolojisinin Türk bankacılık ve finans hukuku kapsamında değerlendirmesi yapılarak olası etkileri tartışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. BLOCKCHAIN (BLOKZİNCİRİ) TEKNOLOJİSİ
1.1. Temel Kavramlar ve Blockchain Terminolojisi
1.1.1. Veri
1.1.2. Veri Tabanı
1.1.3. Blok
1.1.4. Eşten Eşe Ağ
1.1.5. Dağınık Kayıt Defteri
1.1.6. Akıllı Sözleşme
1.1.7. Hash ve SHA-256 Fonksiyonu
1.2. Blockchain Tanımı ve Blockchain Ağ Çeşitleri
1.2.1. Blockchain Tanımı
1.2.2. Blockchain Türleri
1.3. Blockchain Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Sektöründeki Uygulamaları
1.3.1. Bitcoin
1.3.2. Ethereum
1.3.3. Colendi
1.3.4. MenaPay
1.3.5. Circle
1.3.6. Ripple
1.3.7. Augur
1.3.8. SecureKey
1.3.9. Omisego
1.3.10. Melonport
1.3.11. Deondigital
1.3.12. MarcoPolo
1.3.13. Everledger
1.3.14. Factom
1.3.15. SatoshiPay
1.3.16. OpenBazaar
1.3.17. Decentralized Finance
1.4. Bankacılık ve Finans Sektörü Kapsamında Dünyada ve Türkiye'de Blockchain Yaklaşımları

2. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU SİSTEMLERİNE ETKİSİ
2.1. Blockchain Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Sektörü Kapsamında Çeşitli Hukuk Sistemlerine Etkisi ve Regülasyonlar
2.1.1. Kriptoparalara İlişkin Regülasyonlar
2.1.2. Dijital Kimlik Uygulamasına İlişkin Regülasyonlar
2.1.3. Akıllı Sözleşme Uygulamasına İlişkin Hukuki Yaklaşımlar ve Örnekler
2.1.4. Blockchain Teknolojisi Kapsamında Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar

3. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN TÜRK BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU SİSTEMİNE OLASI ETKİLERİ
3.1. Initial Coin Offering ve Security Token Offering
3.1.1. Tanımı ve Türleri
3.1.2. ICO ve STO'nun Faydaları
3.1.3. ICO ve STO Sürecinin Hukuk ile İlişkisi
3.1.4. ICO ve STO'nun Hukuki Riskleri
3.1.5. ICO ve STO'nun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi
3.2. Ödeme ve Mutabakat Sistemleri
3.2.1. Ödeme Sistemleri
3.2.2. Mutabakat Sistemleri
3.2.3. Blockchain Tabanlı Ödeme ve Mutabakat Sistemlerinde Yer Alan Problemlerin Hukuki Yansımaları
3.2.4. Blockchain Tabanlı Ödeme ve Mutabakat Sistemlerinin Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi
3.3. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Blockchain Teknolojisinin Hukuki Etkileri
3.3.1. Dijital Kimlik ve Blockchain Yaklaşımı
3.3.2. Blockchain ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlişkisi
3.3.3. SecureKey Ağının Türkiye'deki Muhtemel Kullanımı
3.3.4. Unutulma Hakkı ve Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Çerçevesinde Blockchain
3.4. Akıllı Sözleşmelerin Bankacılık ve Finans Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
3.5. Denetleyici Kamu Kurumlarının Blockchain Teknolojisine Yaklaşımı
3.5.1. Sermaye Piyasası Kurulunun Yaklaşımı
3.5.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Yaklaşımı
3.5.3. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının Yaklaşımı
3.5.4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Yaklaşımı
3.6. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Blockchain Tabanlı Finansal İşlemlerin Değerlendirilmesi
3.6.1. Know Your Customer
3.6.2. Know Your Transaction
3.7. Blockchain Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Hukukundaki Diğer Etkileri
3.8. Milli Kriptopara Yaratılabilir mi? Hukuki Düzenlemesi Nasıl Olmalı?
SONUÇ

KAYNAKÇA