Pay satış sözleşmeleri çerçevesinde, payları satışa konu şirketin varlıklarına, yükümlülüklerine, faaliyetlerine yönelik endişe taşıyan alıcının, uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere satıcıdan, şirketin durumuna yönelik beyan ve tekeffül talep ettiği gözlemlenmektedir. Alıcının anonim şirket paylarını edinmeden önce şirketle ilgili tahayyül ettiği durum ile pay devri sonrasında oluşan fiili durum farklılaşabilmektedir. Bu ise pay satış sözleşmesinden kaynaklanabilecek riskleri alıcı üzerinde bırakmaktadır. Beyan ve tekeffüller, esasında payları satışa konu şirketin varlıklarına, yükümlülüklerine, faaliyetlerine yönelik risklerin taraflar arasında paylaştırılması ve satış fiyatının adil kalması amacını taşır. Bu eserde, öncelikle pay satış sözleşmeleri sonrasında ise beyan ve tekeffüller hem teorik hem uygulama açısından detaylı biçimde incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
A. Konunun Tanıtımı ve Sınırlandırılması
B. Terminoloji
C. Plan
D. Pay Satış Sözleşmesinin Kanunda Düzenlenmemiş Olması
E. Uygulamada Pay Satış ve Devir Süreçlerinin Akışı
I. PAY SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
A. Tanım
B. Unsurları
1. Objektif Esaslı Unsurlar
2. Sübjektif Esaslı Unsurlar
C. Tarafları
D. Hukuki Niteliği
E. Şekli
1. Borçlandırıcı İşlem Açısından
2. Tasarruf İşlemi Açısından
F. Uygulanacak Hükümler
1. Taşınır Satışı Açısından
2. Ticari Satış Açısından
G. Tarafların Borçları
1. Satıcının Borçları
2. Alıcının Borçları
H. Ticari İş / Ticari Dava Açısından Değerlendirilmesi
1. Ticari İş Açısından
2. Ticari Dava Açısından
I. Uygulanacak Hukuk
1. Hukuk Seçimi Varsa
2. Hukuk Seçimi Yoksa

II. PAY SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SATICININ BEYAN VE TEKEFFÜLLERİ
A. Ayıp Hükümlerinin Pay Satış Sözleşmeleri Bakımından Uygulanabilirliği
1. Genel Olarak Ayıp
2. Pay Satış Sözleşmeleri Ekseninde Ayıp Hükümlerinin Uygulanabilirliği
B. Pay Satış Sözleşmelerinde Satıcının Beyan ve Tekeffülleri
1. Kökeni
2. Önemi ve Amacı
3. Hukuki Niteliği
4. Pay Satış Sözleşmesinin Geçersizliğinin Beyan ve Tekeffüllere Etkisi
5. Kapsamı ve Sınırlandırılması
C. Beyan ve Tekeffüllere Uygulanacak Hükümler
1. Genel Olarak
2. Şekil
3. Beyan ve Tekeffüllerin Genel Hükümler Karşısındaki Durumu
D. Beyan ve Tekeffüllere Bağlı Risklerin Gerçekleşmesinin Sonuçları
1. Genel Olarak
2. Tazminat Sorumluluğu
3. Kum Torbası Klozları
4. Sözleşmeden Dönme
E. Satıcının Çeşitli Sözleşmesel Beyan ve Tekeffülleri
1. Hukuki Duruma Yönelik Beyan ve Tekeffüller
2. Mülkiyete Yönelik Beyan ve Tekeffüller
3. Fiili Duruma İlişkin Beyan ve Tekeffüller
SONUÇ

KAYNAKÇA