Milletlerarası Özel Hukukta Kambiyo Senetleri ile İlgili Güncel Gelişmeler başlıklı konferansımız pandemi nedeniyle ertelenmiş ve 12 Aralık 2020'de webinar formatında gerçekleşmiştir. Kambiyo senetleriyle ilgili milletlerarası özel hukuk meselelerinin irdelendiği bu konferansta sunulan tebliğler ve soru-cevap bölümü bir kitap halinde hukukçuların ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Bu kitapta kambiyo senetlerinin ulus-üstü niteliği ve uluslararası alanda tedavül kabiliyeti, yabancılık unsuru taşıyan kambiyo senetlerinin karşılaştığı sorunlar, kambiyo senetlerinde yer alan tahkim kayıtlarının etkisi, yabancılık unsuru taşıyan bonolara ve çeklere uygulanacak hukuk derinlemesine irdelenmiştir. Milletlerarası Özel Hukukta az çalışılan bu konu ticaret hukukçuları ve milletlerarası özel hukukçuların işbirliği ile bir bütün halinde ele alınmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ OTURUM

Kambiyo Senetlerinin Uluslarüstü Niteliği ve Uluslararası Alanda Tedavül Kabiliyeti
Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN

Yabancılık Unsuru Taşıyan Kambiyo Senetleri Sebebiyle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Dr. Fatma KARAMAN ODABAŞI

Kambiyo Senetlerinde Tahkim Kaydı
Ar. Gör. Dr. Sinan SARIKAYA
Ar. Gör. Merve SARIKAYA

İKİNCİ OTURUM

Yabancılık Unsuru Taşıyan Kıymetli Evrak Bonoya Uygulanacak Hukukun Tespiti
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞENSÖZ MALKOÇ

Yabancı Unsurlu Çek Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Hukuk Sorunu
Doç. Dr. Mesut AYGÜN

SORU CEVAP