Bu kitap ile Özel Ceza Hukuku Serisinin dokuzuncusunu yayınlamaktayız. "Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar", Türkiye'mizin toplumsal, siyasal ve iktisadi hayatında derin yansımaları olan eylemlerdir. Bu nedenle, bu suçlarla ilgili pek çok Yargıtay kararı olduğu gibi çok yoğun doktriner görüşler de bulunmaktadır. Çalışmalarımızda bu önemli ve geniş kapsamlı durumun bilincini taşıdığımızı ve kitabımızı bu çerçevede hazırladığımızı belirtmek isteriz.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

ZİMMET
I. GENEL OLARAK
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR
III. SUÇUN UNSURLARI
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
V. YAPTIRIM VE YARGILAMA

İRTİKAP SUÇU
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA

DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ
I. GENEL OLARAK
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR
III. SUÇUN UNSURLARI
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
V. YAPTIRIM VE YARGILAMA

RÜŞVET
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI

NÜFUZ TİCARETİ
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA

ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
V. YAPTIRIM VE YARGILAMA

GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. Suçların Birleşmesi ve İştirak
IV. Yaptırım ve Yargılama

KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ SUÇU
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA

KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA

KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA

KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
V. YAPTIRIM VE YARGILAMA

ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME
I. GENEL OLARAK
II. SUÇUN UNSURLARI
III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
IV. YAPTIRIM VE YARGILAMA