Farklı sektörlerde hızlı bir şekilde uygulama alanı bulan yapay zekanın geleneksel olarak insanlar tarafından yapılan işleri yapabilecek şekilde geliştirilmesi veya insana atfedilen bazı özelliklerle bağdaştırılabilecek çıktılar üretmesi, hukuk bakımından önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yapay zeka ile hukuk arasındaki etkileşimi farklı hukuk dalları açısından kapsamlı olarak inceleyen bu çalışma, hukuk ve teknoloji alanına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Gelişen Teknolojiler ve Hukuk kitapları serisinin ikinci kitabıdır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA YAPAY ZEKA
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

YAPAY ZEKA STRATEJİLERİ VE HUKUK
Av. Selin ÇETİN/Av. Kemal KUMKUMOĞLU

YAPAY ZEKA VE REGÜLASYON
Öğr. Gör. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK / Dr. Yasin Murat KADIOĞLU

YAPAY ZEKA VE TAHKİM
Prof. Dr. Ziya AKINCI

ÖZEL HUKUK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME: YAPAY ZEKA VE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
Doç. Dr. K. Berk KAPANCI

YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULAN ÜRÜNLERİN ESER NİTELİĞİ VE ESER SAHİPLİĞİ MESELESİ
Öğr. Gör. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK / Arş. Gör. Rifat CANKAT

İŞE ALIMDA AYRIMCILIK VE YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ
Av. Dr. Başak OZAN ÖZPARLAK

YAPAY ZEKANIN KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELERLE İLİŞKİSİ
Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ / Öğr. Gör. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK

KARAYOLLARINDA TOPLU TAŞIMA HİZMETİ SUNUMUNDA YAPAY ZEKA KULLANIMI, OTONOM ARAÇLAR ve İDARENİN SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Çağla TANSUĞ

OTONOM ARAÇLAR VE CEZA HUKUKU
Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ

YAPAY ZEKA VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALTUNÇ

OTOMATİK KARAR ÇAĞINDA HUKUK: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE KARŞILAŞTIRMALI PROFİLLEME DÜZENLEMELERİ
Arş. Gör. Irmak ERDOĞAN

YAPAY ZEKA: OTONOM SİLAHLARIN ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE KUVVET KULLANMA HUKUKUNA (OLASI) ETKİLERİNE KISA BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Bleda R. KURTDARCAN