İstanbul Spor Hukuku Dergisi'nin yayın hayatının üçüncü yılında iki sayıyı aynı anda okuyucularına ulaştırmamız Editörün ve Yayın Kurulu'nun yanı sıra hiç şüphesiz yazarlarımızın özverili çalışmaları sayesinde olmuştur. Bu sayıda sporda ayrımcılık ve Türk ceza hukuku; ekonomik ve hukuki yönleriyle e-spor; hükümlü ve tutukluların sportif faaliyetlerinin engellenmesi ve cezai sorumluluk; kişilik hakkına sağlanacak koruma bakımından profesyonel futbolcunun TFF ile arasındaki hukuki ilişkinin nitelendirilmesi başlıkları altında dört makale yer almaktadır. Ayrıca bu sayıda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararı ışığında TFF UÇK'nın futbol sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda verdiği kararlara karşı başvuru yolları konusuna ilişkin yorum yazısı bulunmaktadır. Yine bu sayıda ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'ın sporla ilişkin olarak 2020 yılında verdiği bazı kararlar ile Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2020-2021 yılında spora ilişkin olarak verdiği kararlar yer almaktadır.(EDİTÖRDEN)
Publishing simultaneously the two issues of the Istanbul Journal of Sports Law in its third year of publication is no doubt realized as a result of the devoted efforts of the Editor and the Editorial Board as well as the authors. This Issue contains four articles on discrimination in sports and Turkish criminal law; economic and legal aspects of e-sports; criminal liability arising from prevention of sports activities of convicts and prisoners, and qualification of the legal relationship between professional football player and TFF in terms of protection of personality rights. In addition, this Issue contains commentaries on the topic of challenges to the decisions made by TFF DRC in the disputes arising from football-related contracts in the light of the judgment of the 3rd Civil Chamber of the Court of Cassation dated 30 September 2020. This Issue also contains a compilation of selected decisions of the courts of first instances, the regional judicial courts and the Court of Cassation made in 2020 as well as the decisions of the Turkey Ombudsman Institution regarding sports made in 2020-2021.(FROM THE EDITOR)

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Sporda Ayrımcılık ve Türk Ceza Hukuku
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Ar. Gör. Anıl AKYILDIZ

Hükümlü ve Tutukluların Sportif Faaliyetlerinin Engellenmesi ve Cezai Sorumluluk
Dr. Asım KAYA

Dijital Çağda Spor: Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle E-Spor
Hakim Dr. Tamer SOYSAL

YORUM YAZILARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 30 Eylül 2020 Tarihli Kararı Işığında TFF UÇK'nın Futbol Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Verdiği Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Prof. Dr. Nuray EKŞİ

TERCÜMELER

İsviçre Federal Mahkemesi'nin Transfer Ücretine Katılım Anlaşmasının Hukuki Niteliğine İlişkin 17 Temmuz 2007 Tarihli Kararının Tercümesi
Ar. Gör. Batuhan AKKUŞ

CAS'ın Futbolcunun Sözleşmeyi Haklı Nedenle Feshi Sebebiyle Hükmedilen Tazminata Karşı Kulüp Tarafından Yapılan Temyize İlişkin 5.7.2016 Tarihli Kararının Tercümesi
Av. Emrullah TOKMAK

KARAR DERLEMELERİ

İlk Derece Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay'ın Sporla İlişkin Olarak 2020 Yılında Verdiği Bazı Kararlar
Derleyen Av. Arb. Mert YAŞAR

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2020-2021 Yılında Spora İlişkin Olarak Verdiği Kararlar
Derleyen Av. Şerif Emir EKŞİ

CONTENTS

ARTICLES

Discrimination in Sports and Turkish Criminal Law
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Ar. Gör. Anıl AKYILDIZ

Prevention of Sports Activities of Convicts and Prisoners and Criminal Liability
Dr. Asım KAYA

Sports in the Digital Age: Economic and Legal Aspects of e-Sports
Judge Dr. Tamer SOYSAL

COMMENTS

Challenges to the Decisions Made by TFF DRC in the Disputes Arising from Football-Related Contracts in the Light of the Judgment of the 3rd Civil Chamber of the Court of Cassation Dated 30 September 2020
Prof. Dr. Nuray EKŞİ

TRANSLATIONS

Translation of the Decision of the Swiss Federal Court Dated 17 July 2007 Regarding the Legal Nature of the Transfer Fee Participation Agreement
Res. Asst. Batuhan AKKUŞ

Translation of the Decision of CAS Dated 5.7.2016 Regarding the Appeal by the Club Against the Compensation Due to Termination of Contract with Just Cause by the Player
Atty. Emrullah TOKMAK

COMPILATION OF DECISIONS

Selected Decisionsof the Courts of First Instances, the Regional Judicial Courts and the Court of Cassationmade in 2020
Compiled by Atty. Mediator Mert YAŞAR

Decisions of the Turkey Ombudsman Institution Regarding Sports Made in 2020-2021
Compiled by Atty. Şerif Emir EKŞİ