Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin üçüncü kitabı olan elinizdeki kitap, 2020 yılı bahar döneminde seminerlerde sunulan tebliğ konuları kapsamında hazırlanan 19 makaleden oluşuyor. Rekabet hukukunda son dönemlerin en popüler konusu olan dijital piyasaların yanında rekabet hukukunun güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen geleneksel tartışma konuları, somut bazı piyasalardaki rekabet hukuku sorunları ve rekabet hukukundaki güncel normatif eğilimlere ilişkin tartışmalar kitapta geniş yer bulan temel konu başlıklarını oluşturuyor. Kitapta bu çerçevede dijitalleşmeyle birlikte müzik sektöründe görülen rekabet sorunları, fiyat dışı bir rekabet unsuru olarak kişisel verilerin korunması, rekabet hukukunda iktisadi delillerin yeri, rekabet hukuku soruşturmalarında ispat standardına ilişkin sorunlar, sanayi iktisadı perspektifinden uyumlu eylem karinesi, yedek parça rekabetinin rekabet hukuku boyutu, standarda esas patent sahiplerince söz konusu standartlara erişimin engellenmesinin hangi durumlarda hakim durumun kötüye kullanılması teşkil edeceği, Avrupa Komisyonu ve Rekabet Kurulu'nun son yıllardaki kararlarından hareketle uygulamadaki trendler, mevzuatımıza son kanun değişikliğiyle giren taahhüt mekanizması, ödeme hizmetlerindeki rekabet hukuku sorunları, blokzinciri teknolojisinin rekabet hukuku perspektifinden değerlendirilmesi, denizcilik sektöründeki güncel rekabet hukuku sorunları, sürdürülebilirlik politikalarının rekabet hukuku üzerindeki etkisi gibi pek çok konu oldukça kapsamlı biçimde ele alınıyor. Geniş kapsamı, içerdiği konuların önemi ve güncelliğiyle bu kitabın rekabet hukuku alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

AVRUPA KOMİSYONU VE REKABET KURULU'NUN SON DÖNEMDEKİ KARARLARI IŞIĞINDA İHLAL TÜRLERİ VE SEKTÖRLERE BAKIŞ AÇISI
Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN
Ar. Gör. Nihal ÖZKARDEŞ

REKABET KURULU'NUN UYUMLU EYLEM KARARLARI SANAYİ İKTİSADI ÖNGÖRÜLERİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ İÇTİHATLARIYLA NE KADAR UYUMLU?
Doç. Dr. Emin KÖKSAL
Evren SESLİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE REKABET HUKUKU
Dr. Muzaffer EROĞLU

ANTİ-TRÖSTÜN KÖKENLERİ VE YENİ EKONOMİ'NİN REKABET HUKUKU PARADİGMASI
Av. Bulut GİRGİN

SINAİ MÜLKİYET HUKUKU VE REKABET HUKUKU BOYUTLARIYLA YEDEK PARÇA REKABETİ
Dr. Kadir BAŞ

ÖDEME HİZMETLERİNDEKİ REKABETTE YENİ DÖNEM: MADALYONUN İKİ YÜZÜ
Av. Caner K. ÇEŞİT

REKABET HUKUKU İHLALLERİ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA İLLİYET BAĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN SORUNLAR
Av. Zümrüt ESİN
Av. Dr. İsmail G. ESİN

GELENEKSELDEN DİJİTALE: MÜZİK SEKTÖRÜNE REKABET HUKUKU BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ
Av. İklim Gülsün AYTEKİN

REKABET HUKUKUNDA ALTERNATİF BİR YOL: TAAHHÜT YÖNTEMİYLE UZLAŞI
Metin PEKTAŞ
Av. Deniz KIVANÇ
Av. Derviş Boran BEYSÜLEN

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜNDE HUKUKSUZ KARARLAR VE TAZMİNAT
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Av. Berfu AKGÜN

REKABET HUKUKUNDA İKTİSADİ DELİL VE HUKUKÇULAR İÇİN İKTİSADİ ANALİZ: ÖRNEK UYGULAMA OLARAK "İLGİLİ PAZAR" ANALİZİ
Cemal Ökmen YÜCEL

REKABET HUKUKUNDA İSPAT STANDARDI: TEMEL PRENSİPLER VE GÜNCEL UYGULAMA EĞİLİMLERİ
Av. Armanç CANBEYLİ
Dr. Y. Sertaç SERTER

AVRUPA KOMİSYONU VE REKABET KURULU'NUN GOOGLE ANDROID KARARLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE İLGİLİ REKABET KURULU KARARININ HUKUKA UYGUNLUĞUNA DAİR DEĞERLENDİRMELER
Av. Mehmet SALAN

REKABET HUKUKU VE İKTİSADI PERSPEKTİFİNDEN KİŞİSEL FİYATLANDIRMA
Av. Dr. Cihan DOĞAN

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE GÜNCEL REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ
Av. T. Şeyma İNAL
Av. Baran BAŞ

REKABET HUKUKU KAPSAMINDA FİYAT DIŞI BİR REKABET UNSURU OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Çiğdem Gizem OKKAOĞLU

REKABET HUKUKUNDA YENİ UFUKLAR; FEDERAL ALMAN KARTEL OFİSİ (BUNDESKARTELLAMT) FACEBOOK DOSYASI
Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU
Av. Ecem SÜSOY UYGUN

STANDARDA ESAS PATENTLER VE MAHKEME EMRİ YOLUYLA DIŞLAYICI UYGULAMALAR
Neyzar ÜNÜBOL

REKABET HUKUKU AÇISINDAN BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Av. Gülçin DERE