Milletlerin birbirleriyle mücadelelerinin temelinde, bireylerin sahip oldukları milli duygular da gündeme gelir. Bu noktada, Türk milliyetçiliğinin de araştırılması gerekir. Türk milliyetçiliği hangi vasıfları taşır? Saldırgan mıdır? Yoksa, bir ?tepki?, dolayısıyla bir savunma milliyetçiliği olarak mı doğmuş ve gelişmiştir? Bu sorulara yanıt ararken fikirleri incelenmesi gereken kişi Ziya Gökalp?tir. Çünkü Ziya Gökalp, Osmanlı Devleti?nden Türkiye Cumhuriyeti?ne ulaşan yolda, Türk milliyetçiliğinin teorisini oluşturan kişidir.