Bu basıda 2011 yılında 6217 sayılı Yasayla Ceza Muhakemesi Yasası'nda yapılan değişiklikler ile Anayasa değişiklikleri sonrasında askeri yargının madde bakımından yetki alanı, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin madde bakımından yetki alanı, Yargıtay Yasası ve HSYK Yasası'ndaki değişiklikler, güncel Yargıtay kararları (özellikle iddianamenin iadesi ve HAGB, adli para cezalarına ilişkin AYM'nin iptal kararı, Terörle Mücadele Yasası'nın muhakeme hükümleri, sanık ve müdafii arasındaki hukuksal ilişki, iddia makamı, ek iddianame, esas hakkında mütalaa, gözaltına almanın tabi olduğu hukuksal rejim, tutuklama ve arama, AHİM kararları, tutuklulukta azami sürelere ilişkin Yargıtay kararı, alıkoyma tedbiri ve elkoymadan farkı, önleme dinlemesi, tanık koruma tedbiri, internet yoluyla erişimin engellenmesi tedbiri, yasak kanıtlar, iddianamenin iadesi ve iade edilemeyecek iddianameler, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (koşulları, sonuçları ve kamu görevine etkisi) gibi konular işlenmiş/genişletilmiş ve ayrıca tablolar (tutuklama, özel yargılama usullerine tabi kişiler) eklenmiştir.