Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığında 25 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler (International Investment and Trade Agreements: Recent Developments and Problems)" başlıklı uluslararası konferansın bir kitap halinde basılarak akademik camianın takdirine sunulmasından büyük bir mutluluk duymaktayız.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ OTURUM / FIRST SESSION

Due Process & Reasonableness in International Trade & Investment Law
Andrew D Mitchell

"(Ab)using national security for protectionist purposes: wandering in the frontier of international trade's rule-based system"
Csongor István Nagy

How Most Favoured Nation (MFN) Clauses in Treaties Affect Host Country: Turkey as a Case Study
Prof. Dr. Mustafa Erkan

Legitimacy and Rationale: The Withdrawal of GSP Scheme
Mazharul Islam
İKİNCİ OTURUM / SECOND SESSION

China's "One Belt One Road" Initiative and China International Commercial Court
Yao-Ming HSU

Sub-Saharan African countries investment measures and a recent contribution to their economic development
George Madoda

Investment Treaty of the Organisation of the Islamic Conference as a Multilateral Investment Protection Agreement: A Little Known but Promising Instrument
Dr. Fatih Serbest

Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne Üyeliğinin Güncel Etkileri
Ayşegül Ketenci

ÜÇÜNCÜ OTURUM / THIRD SESSION

Time for the Appeal Tribunal in Investment Arbitration: Lessons from WTO
Prof. Dr. Yusuf Çalışkan
Av. Ahmet Dülger (LL.M.)

New York Konvansiyonu'nun İhlal Edilmesi ve Uluslararası Yatırım Tahkiminde Devletin Doğrudan Sorumlu Tutulması
Doç. Dr. Berk Demirkol

Yatırım Rejiminde Reform: Efsane Mi, Gerçek Mi?
Hande Ünsal

In-House Solution For Non-Compliance of ICSID Awards
Esra Yıldız Üstün

DÖRDÜNCÜ OTURUM / FOURTH SESSION

Demir-Çelik Sektörü Bağlamında Trump Vergilerinin Değerlendirilmesi
Dr. Özlem Canbeldek Akın

Transit Engellerin Karayolu Taşımacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi
Erman Ereke

Yeni Nesil Ticaret Savaşlarında Dünya Ticaret Örgütü'nün Rolü ve Milletlerarası Özel Hukuk Rekabet Kuralları Açısından Değerlendirme
Ali Önal

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukukunda Milli Muamale İlkesi
Kazım Çınar

The Legal Status of Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum in US Law & Challenges Brought Against It
Tan Albayrak