Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri isimli bu çalışmada Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku alanına ilişkin Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce yaklaşık 3500 terim yer almaktadır. Bu çalışmada her bir terimin kanun metinlerinde nasıl kullanıldığını göstermek için ilgili kanun hükmünün genellikle tam metnine ya da ilgili kısmına (örneğin kenar başlığına, fıkrasına, bendine, cümlesine, cümle parçasına) yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Yararlanılan Kaynaklar

Türkçe - Fransızca - Almanca - İngilizce Terimler

Almanca Kavram Dizini

Fransızca Kavram Dizini

İngilizce Kavram Dizini

Türkçe Kavram Dizini