İstanbul Arşivi yayınlarından olan bu eserde Alman Anayasa Mahkemesi'nin anayasa şikayeti (Verfassungsbeschwerde) kapsamında verdiği on iki kararının Türkçe tercümesi yer almaktadır. Türkiye'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 5982 sayılı Kanunla, 1982 Anayasası'nın 148. ve 149. maddelerinde yapılan değişiklikler ile hukuk sistemimize girmiştir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılmasıyla, kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmış bulunmaktadır. Türkiye'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı henüz yeni sayılabilecek bir yoldur. Almanya ise bireysel başvuru hakkının uygulanması konusunda Türkiye'ye kıyasla çok daha tecrübelidir. İşte bu tecrübenin Türk hukukuna katkı sağlayacağı düşüncesiyle Alman Anayasa Mahkemesi'nin belirli kararlarının Türkçeye tercüme edilmesi projesine başladık. Bu projeye başladığımızda bireysel başvuru yolunun, Türk hukuk uygulamasına nasıl bir yön vereceğini veya uygulamaya ne katkı sunacağını o gün henüz bilmiyorduk. Şimdi ise hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi noktasında uygulamada neler değiştirdiğini görüyoruz. Ortaya çıkan bu eserin, bu projeye başladığımızda henüz yeni olan, şimdi ise artık meyvelerini iyiden iyiye vermeye başlamış olan bireysel başvuru yolunun daha iyi anlaşılması noktasında katkı sunmasını ve ilgilileri için faydalı bir kaynak olmasını diliyoruz.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Hukuk Düzeninin Gelişiminde Aktör Olarak Anayasa Mahkemeleri Almanya Deneyimleri
Prof. Dr. Dres. h.c. Philip Kunig
Çev. Çiğdem Vardar

Elfes Kararı BVerfGE 6, 32
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 16 Ocak 1957 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 253/56
Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Vardar Hamamcıoğlu

Lüth Kararı BVerfGE 7, 198
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 15. Ocak 1958 tarihli Birinci Daire kararı 1 BvR 400/51
Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Aksu

Kriegsdienstverweigerung Kararı - BVerfGE 12, 45
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 20 Aralık 1960 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvL 21/60
Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Nurten İnce Akman

Patent Kararı BVerfGE 18, 85,
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 10 Haziran 1964 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 37/63
Çeviren: Prof. Dr. Ümit Gezder

Soraya Kararı BVerfGE 34, 269
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 1973 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 112/65
Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Şirin Aydıncık Midyat

Brokdorf Kararı BVerfGE 69, 315
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 14 Mayıs 1985 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 233, 341/81
Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Berke Özenç

Bürgschaftsvertrag Kararı BVerfGE 89, 214
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 19 Ekim 1993 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 567, 1044/89
Çeviren: Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin

Kruzifix Kararı BVerfGE 93, 1
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 16 Mayıs 1995 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 1087/91
Çeviren: Dr. Barış Işık

"Soldaten sind Mörder" Kararı BverfGE 93, 226
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 10 Ekim 1995 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 1476, 1980/91 ve 102, 221/92
Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Nurten İnce Akman

Kopftuch Kararı BVerfGE 108, 282
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 27 Ocak 2015 tarihli Birinci Daire Kararı 1 BvR 471, 1181/10
Çevirenler: Av. Mısra Tan, Arş. Gör. Ömer Metehan Aynural

Cicero Kararı BVerfGE 117, 244
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 27 Şubat 2007 tarihli Birinci Kurul/Daire kararı 1 BvR 538, 2045/06
Çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Birce Arslandoğan

Wahlcomputer Kararı BVerfGE 123, 29
Alman Federal Anayasa Mahkemesi 3 Mart 2009 tarihli İkinci Daire Kararı 2 BvC 3/70, 2 BvC 4/07
Çeviren: Dr. Yasemin Baba