Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin işbirliği ile gerçekleşen Tahkim Okulu paneller serimizin ilk yılı tebliğlerinin kitap halinde yayınlanmasının mutluluğunu yaşamaktayız. 31 Ekim 2018'de başlayan bu proje 4 yıllık bir süreyi kapsamakta ve her yılın tebliğlerinin kitaplaştırılması hedeflenmektedir. Tarihi Haydarpaşa binamızda başlayan 2018-2019 döneminde tahkim anlaşması her yönüyle ele alınmıştır. Bu bağlamda tahkim anlaşmasının hazırlanması, yorumlanması, genel işlem şartları içinde bir kloz olarak yer alması, yazılılık koşulu, temsilci aracılığıyla yapılması, üçüncü kişilere teşmili, kompetenz-kompetenz ve ayrılabilirlik prensibi, tahkime elverişlilik, basamaklı tahkim anlaşmaları ve arabuluculuk konuları ele alınmıştır.(SUNUŞTAN)

İÇİNDEKİLER

Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler
Ar. Gör. Can Yöney

Uygulamada Tahkim Anlaşması
Av. Ali Selim Demirel

Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmalarının Değerlendirilmesi
Ar. Gör. Ozan Tok

Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmalarının Yorumlanması
Av. Sumru Akter

Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olma Şartı
Ar. Gör. Süleyman Yasir Zorlu

Tahkim Sözleşmesi Hazırlarken Dikkate Alınması Gerekenler
Av. Simel Sarıalioğlu

Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları
Ar. Gör. Kazım Çınar

Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları
Av. Ferda Nur Güvenalp

Yargıtay Kararları Işığında Temsilci Vasıtasıyla Yapılan Tahkim Anlaşmalarında Özel Yetki Aranması
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Eskiyörük

Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması
Av. Fatih Işık

Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili
Doç. Dr. Berk Demirkol

Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmilinde Uygulanacak Hukuk ve Bu Kapsamda İradenin Tespiti
Av. Burçin Yıldırım Develioğlu

Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi
Ar. Gör. Ayşenur Öztürk

Ayrılabilirlik Prensibi ve Kompetenz-Kompetenz Kuralı Işığında Türk Mahkemelerinin Tahkim Şartının Geçerliliğine İlişkin İncelemesinin Kapsamı
Av. Ekin Çınar

Tahkime Elverişlilik: Rekabet, İflas ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uyuşmazlıkları
Dr. Öğr. Üyesi H. Akif Karaca

Tahkime Elverişlilik
Av. Selda Taşyürek Köksal

Milletlerarası Ticari Tahkimde Arabuluculuk ve Tahkim Uygulamasında Tarafsızlık ve Gizlilik Meseleleri ile Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Düzenlemesinin Tahkim Anlaşmaları Bakımından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi İpek Sarıöz Büyükalp

Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve ArabuluculukTahkim
Av. Doğuhan Uygun