Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, 2020 yılı Mart ayı içerisinde, İş Hukukuna Genç Bakış adı altında bir toplantının düzenlenmesi ve burada sunulacak tebliğ metinlerinin, daha sonra kitap haline getirilmesi düşünülüyordu. Ancak, toplantı tarihine bir hafta kala koronavirüs önlemleri çerçevesinde, toplantıların iptal edilmesi zorunluğunun ortaya çıkması üzerine, söz konusu toplantı yapılamadı. Bu arada hazırlanmış bulunan tebliğlerin, yitirilmeyip değerlendirilmesi için ise, toplantı yerine kitap olarak yayınlanması gereksinimi doğdu. Böylece, elinizdeki yayın, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar konferans dizisinin dördüncüsünde, Türkiye'deki genç iş hukukçularının yaptıkları güncel çalışmalarının sonuçlarını içermektedir.(SUNUŞTAN)

İÇİNDEKİLER

İş Mahkemeleri Kanunu'nda Yetki Kuralları
Ayşe Köme AKPULAT

İşletme Rizikosu Teorisinin Hukukumuz Bakımından Değerlendirilmesi
Ayşe Ledün AKDENİZ

İşverenin Yönetim Hakkı Işığında Bir İnceleme: AİHM Lòpez Ribalda ve Diğerleri İspanya Kararı
Şebnem KILIÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İşverenin İşçilerine Eğitim Verme Yükümlülüğü ve Kapsamı
Sevil DOĞAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Sendikal Hakları
Hatice Duygu ÖZER

Kısmi Süreli Çalışma ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Ender DEMİR