• Tabii Borç (Obligatio Naturalis) - Tam Borç (Obligatio Civilis)
 • Edim Tipleri
 • Bölünebilen Borç - Satış Sözleşmesinde Hasar - Haklı Savunma - Mala Verilen Zarar (Damnum Iniuria Datum)
 • Sorumluluk - Kusur
 • Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Mutuum) - Rehin Hakkı (Hypotheca) - Lex Commissoria
 • Kullanım Ödüncü Sözleşmesi (Commodatum) Gelecekte Elde Edilecek Malların Satışı (Emptio Rei Futurae) - Hasar Prensibinin İstisnası
 • Kullanım Ödüncü Sözleşmesi (Commodatum) Mal Değişim Sözleşmesi (Permutatio)
 • Saklama Sözleşmesi (Depositum)
 • Saklama Sözleşmesi (Depositum) - Hırsızlık (Furtum)
 • Rehin Sözleşmesi (Pignus) - Rehin Hakkı (Hypotheca) Lex Commissoria - Kullanma Hırsızlığı (Furtum Usus)
 • Zilyetlik Hırsızlığı (Furtum Possessionis)
 • Satış Sözleşmesi (Emptio-Venditio) - Bağlanma Parası (Arra Confirmatoria) - Ödemezlik Defi (Exceptio Doli Generalis)
 • Satış Sözleşmesinde Zapt (Evictio) - Hasar - Maddi Ayıp
 • Daha İyi Teklif Koşuluyla Satış (In Diem Addictio) Gemi İşletenlerin Sorumluluğu
 • Gelecekte Elde Edilecek Malların Satışı (Emptio Futurae Rei) - Satış Bedelinin Adil Olması - Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Mutuum) - Rehin Hakkı (Hypotheca)
 • Kira Sözleşmesi (Locatio Conductio Rei)
 • Eser Sözleşmesi (Locatio Conductio Operis)
 • Eser Sözleşmesi (Locatio Conductio Operis) - Hizmet Sözleşmesi (Locatio Conductio Operarum)
 • Ortaklık Sözleşmesi (Societas)
 • Vekalet Sözleşmesi (Mandatum) - Vekaletsiz İşgörme (Negotiorum Gestio)
 • Sebepsiz Zenginleşme (Condictio) - Mala Verilen Zarar (Damnum Iniuria Datum) - Birlikte Kusur (Compensatio Culparum)
 • İsimsiz Sözleşme (Contractus Innominati) - Haksız Fiil Benzeri (Quasi Delicta)
 • Mal Değişim Sözleşmesi (Permutatio) - Satış Sözleşmesine Bağlı Anlaşma (Lex Commissoria) Maddi Ayıp
 • Yağma/Gasp (Rapina) - Güvenilir Kişiye Bırakma (Sequestratio)
 • Haksız Fiil Benzeri (Actio de deiectis vel effusis) Şahsiyete Tecavüz (Iniuria) - Tek Taraflı Vaat (Pollicitatio)