Aybay/Hatemi Eşya Hukuku kitabı, Hocam Aydın Aybay'ın vefatından sonra yeni bir bası gerektiriyordu. Yüz yüze ders yapma imkanı bulamadığım 2020 bahar yarıyılında, bu Kitab'ın benim yazdığım bölümlerini gözden geçirip şemalar çıkarttım ve güncellemeye gayret ettim. Merhum Hocam'ın yazdığı Kat Mülkiyeti-Devre Mülk-Toplu Yapı ile Sınırlı Ayni Haklar bölümünü de özetleyerek yeniden yazdım.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Kavram ve İlkeler-Zilyedlik-Tapu Sicili
§1. Ayni Hak ve Eşya Kavramları
§2. Kamu Malları
§3. Ayni Haklar ve Çağlararası Hukuk
§4. Zilyedlik Kavramı
§5. Zilyedlik Türleri
§6. Zilyedliğin Kazanılması
§7. Zilyedliğin Kaybı
§8. Zilyedliğin Korunması
§9. Zilyedliğin İadesi Borcunun Kapsamı
§10. Tapu Sicili ve Tapu Kütüğü
§11. Tapu Kütüğü'ne Yapılan Yazımlar
§12. Tapu Kütüğü'ne Yapılan Yazımların Sonuç ve Etkileri
§13. Tapu Kütüğü'nde Çizim ve Düzeltimler
§14. Tapu Sicili'nin Düzeltilmesi Davası
§15. Tapu Sicili'nin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet'in Sorumluluğu

İKİNCİ BÖLÜM
Mülkiyet Hakkı ve Birlikte Mülkiyet
§16. Mülkiyet Hakkı
§17. Birlikte Mülkiyet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınır Mülkiyeti
§18. Taşınır Mülkiyeti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşınmaz Mülkiyeti
§19. Taşınmaz Mülkiyeti ve Kazanılması
§20. Taşınmaz Mülkiyetinin Devren Kazanılması Sürecinde Borçlanma ve Harcama(Tasarruf) İşlemleri
§21. "Nam-i Müstear"
§22. Tapusuz Taşınmazlar Üzerinde Hak Kazanılması
§23. Tapulu Taşınmazın Haricen Devri
§24. Üzerinde Mülkiyet Hakkı Olmayan Taşınmazın, Zilyedi Tarafından Zilyedliğinin Devri
§25. Taşınmaz Mülkiyetinin Süreye Bağlanamayışı
§26. Tasarruf İşleminden Dönme
§27. Taşınmaz Mülkiyetinin Devren Kazanılmasına Yol Açan Yenilik Doğuran Haklar
§28. Kazandırıcı Zamanaşımı Dolayısıyla Taşınmaz Üzerinde Mülkiyet Hakkı Kazanılması
§29. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı
§30. Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırları
§31. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı
§32. Sınırlı Ayni Haklardan Rehin Hakkı
§33. Taşınmaz Rehni
§34. Taşınır Rehni