Bu eser bilimsel bir eser değildir. İçtihat ağırlıklı bir eserdir. Uygulamada bir konuda karar verecek olan hakimler, taraflardan iddia ve savunmalarını kanıtlayacak o konu ile ilgili emsal karar istemektedirler. Söz konusu ihtiyaç dikkate alınarak bu çalışma yapılmıştır. Bu eserin hazırlanmasındaki amacımız, hukukçuların konu ile ilgili en emsal kararlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları ile ilgili olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin ve Yargıtay 20. Ceza Dairesinin kararlar taranarak ve emsal olanlar seçilerek hazırlanmıştır. İçtihatlar yeni tarihliden eski tarihliye göre sıralanmış, içtihatlar özetlenmiş ve içtihatların hangi konu ile ilgili olduklarına dair kavram indeksi oluşturulmuştur.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Uyuşturucu Suçları
I. Genel Olarak
II. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Türleri ve Kaynakları
III. Narkotik Maddelerin Üretim-Yurda Giriş ve Nakilleri ile Mücadele:
IV. Narkotik Maddelerin Kullanıcılar İle Buluşması Sırasındaki Mücadele
V. Genel Olarak Narkotik Madde Yakalamasından Sonra Yapılan İşlemler
VI. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Dışında Yapılan İşlemler:

İKİNCİ BÖLÜM

Birinci Kısım
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK. m. 188)
I. Kanun Maddesi ve Gerekçe
II. Genel Olarak
III. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kavramı
IV. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Türleri
V. Korunan Hukuki Yarar
VI. Suçun Maddi Unsuru
VII. Suçun Manevi Unsuru
VIII. Hukuka Aykırılık
IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri
X. Suçun Yaptırımı, Kovuşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme

İkinci Kısım
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması (TCK m. 189)
I. Kanun Maddesi ve Gerekçe
II. Maddenin Yorumu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birinci kısım
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK m. 190)
I. Kanun Maddesi ve Gerekçe
II. Maddenin Yorumu

İkinci Kısım
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m. 191)
I. Kanun Maddesi ve Gerekçe
II. Maddenin Yorumu

Üçüncü Kısım
Etkin Pişmanlık (TCK m. 192)
I. Kanun Maddesi ve Gerekçe
II. Maddenin Yorumu
III. Kanun Yolu (İtiraz-İstinaf-Temyiz)
IV. Cezanın İnfazı

YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI
YARARLANILAN KAYNAKLAR