Teknolojik gelişmeler hayatımızın her aşamasına daha önce görülmemiş bir hızda ve ölçüde yayılmaktadır. Hukuk da bu gelişmelerden farklı şekillerde etkilenmektedir. Gerek mevcut hukuki düzenlemelerin yeni gelişmelere uygun olup olmadığı, gerekse teknolojik gelişmelerin hukuki düzenlemelerin de ötesinde hukukun uygulanmasını nasıl değiştireceği önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı hukuk sistemlerinde özellikle blokzincir, yapay zeka gibi teknolojilerin; veri koruma hukukuna ilişkin gelişmelerin; sosyal medya ve elektronik ticaret gibi faaliyetlerin yaygınlaşmasıyla dijitalleşen hayatın hukuk sistemine etkisi tartışılmakta olan meselelerdir. Türkiye'de ise bu konuda kapsamlı çalışmaların az sayıda olduğunu görmekteyiz. Blokzincir teknolojisi ile hukuk arasındaki ilişkiyi farklı hukuk dalları açısından inceleyen bu çalışma, hukuk ve teknoloji alanına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Gelişen Teknolojiler ve Hukuk kitapları serisinin ilk kitabıdır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

TEKNOLOJİDE YENİ ÇAĞIN BAŞLANGICI: BLOKZİNCİR
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

BLOKZİNCİR VE REGÜLE EDİLEBİLİRLİK
Öğr. Gör. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN BİTCOİN DIŞINDA BAZI UYGULAMA ALANLARI
Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

ÖZEL HUKUK PENCERESİNDEN BLOKZİNCİR: "SANAL PARA" DEĞERLERİ VE "AKILLI SÖZLEŞMELER" ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Doç. Dr. K. Berk KAPANCI

BLOKZİNCİRİ, HUKUK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: YENİ BİR GÜVEN MEKANİZMASI KURMAK OLANAKLI MI?
Dr. Öğr. Üyesi Elif KÜZECİ

KRİPTO VARLIKLARIN İLK ARZI (ICO) VE TÜRK HUKUKUNDA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN TESPİTİ
Dr. Sinan H. YÜKSEL
Öğr. Gör. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK

BİTCOİN VE DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN VERGİLENDİRMESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Balca ÇELENER

CEZA HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BLOKZİNCİR
Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ