İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisinin üçüncüsü olarak yayımlanan bu eser; Prof. Dr. Türkan Rado'nun anısına ithaf edilen makalelerden ve anı yazılardan oluşmaktadır.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

Abuzer Kendigelen, Prof. Dr.
Önsöz

Elif Beyza Akkanat Öztürk, Araş. Gör. (Derleyen)
Prof. Dr. Türkan Rado Hayat Hikayesi ve Bilimsel Eserleri

Mehmet Rado
Annem Türkan Rado

Ömer Kerim Rado
Babaannem Türkan Rado

Orhan Pamuk
Türkan Teyzem

Hüseyin Ülgen, Prof. Dr.
Rado - Umur - Erdoğmuş

Servet Armağan, Prof. Dr.
Merhume Hocam Prof. Dr. Türkan Rado'nun Ardından

Niyazi Öktem, Prof. Dr. (Röportaj)
İlk Kadın Hukuk Hocası Prof. Dr. Türkan Rado

Makaleler

1. Halil Akkanat, Prof. Dr.
Teslim Borcu Doğuran Bazı Sözleşmelerde
(Satım, Eser) Nitelendirme Sorunu

2. Teoman Akünal, Prof. Dr.
Roma'nın Destansı Kadınları

3. Servet Armağan, Prof. Dr.
Türk Toplumunun Geleceği ve 1982 Anayasamız

4. Murat Atalı, Prof. Dr.
Ersin Erdoğan, Doç. Dr.
Elif Beyza Akkanat Öztürk, Araş. Gör.
İcra Dairesine Ödeme ve Türk Borçlar Kanunu'nun İfaya İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilirliği

5. Yeşim Atamer, Prof. Dr.
Zahide Altunbaş Sancak
Satım Sözleşmesinde Zapt: Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Günümüz Sorunlarına Ne Ölçüde Cevap Verebiliyor?

6. Esra Ekmekci, Prof. Dr.
Gülsen Güneş, Prof. Dr.
Mahmut Kaşıkcı, Prof. Dr.
Kurucu ve Yönteme İlişkin Vergisel Temel Ögeler Bağlamında Türk Hukukunda Dijital Hizmet Vergisine Eleştirel Bakış

7. Havva Karagöz, Prof. Dr.
Digesta 50, 17'nin Çevirisi D.50, 17 Eski Hukukun Çeşitli Kuralları Hakkında

8. Hasan Tahsin Keçeligil, Prof. Dr.
Demokratik Düzende Anayasa Yargısı: Varlık Nedeni, Meşruiyeti ve Yargısal Aktivizm

9. Abuzer Kendigelen, Prof. Dr.
Halil Çonkar, Dr. Öğr. Üyesi
Kambiyo Senedini Geriye Ciro İle Alan Kimseden İktisap Eden Hamilin Hukuki Konumu Yargıtay Kararları Çevresinde Bir İnceleme-

10. N. Füsun Nomer Ertan, Prof. Dr.
Tasarımların Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Korunması (Artık Söz Konusu Değildir)

11. Saibe Oktay Özdemir, Prof. Dr.
Türk Hukukunda Başkası Lehine Tıbbi Müdahaleler

12. Esin Örücü, Prof. Dr.
Hocam Profesör Türkan Rado ile İlgili Bir Anım ve İskoç Hukuk Sisteminde Roma Hukuku

13. Seda Özmumcu, Prof. Dr.
Online Uyuşmazlık Çözümleri ve Online Arabuluculuk "Dijital Adalet Mümkün Mü?" Sistem Üzerime Bazı Değerlendirmeler

14. Sami Selçuk, Prof. Dr.
Suç Hukukunda Kökleşik (Klasik) Okulun Görüşleri

15. Pervin Somer, Prof. Dr.
Cumhuriyetten İmparatorluğa Roma Devletinde Rejim Değişikliğinin Ayak Sesleri

16. Özlem Söğütlü Erişkin, Prof. Dr.
Roma Hukukunda Sözleşmesel Sorumlulukta Casus ve Vis Maior

17. Diler Tamer, Prof. Dr.
-Geri İstenememe- Condictio Ob Turpem Causam'dan TBK'nun 81. Maddesine

18. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr.
Hava Taşımalarına TSHK 106 Atfı Kapsamında Uygulanacak TTK Hükümleri

19. Koray Demir, Doç. Dr.
Ticaret Hukukundaki Roma Yadigarı İlke ve Kurumlar

20. Abdurrahman Savaş, Doç. Dr.
Roma Hukukunda Kefalet Sözleşmesinin Gelişimi ve Türk Borçlar Hukukuna Etkisi

21. Buse Aksaray Erkman, Dr. Öğr. Üyesi
Roma Hukukunda Vasinin Auctoritas'ının Hukuki İşleme Etkileri

22. Tülay Aydın Ünver, Dr. Öğr. Üyesi
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a Göre Israrlı Takip Kavramı

23. Elif Ergüne, Dr. Öğr. Üyesi
Muhammed Demirel, Dr. Öğr. Üyesi
Cinsel Saldırı Mağduru Kadının "Muhtemel Cinsel Saldırıya" Binaen Faili Öldürmesine İlişkin "Çelişen" İki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi

24. Sevgi Kayak, Dr. Öğr. Üyesi
Roma Hukukunda Görevi Kötüye Kullanma Suçu: D.48 11 Metinlerinin Çevirisi ve Tahlili

25. Mert Namlı, Dr. Öğr. Üyesi
Roma Hukukunda Cebri İcra Araçları: Borçlunun Bedenine Yönelen İcra Anlayışından Malvarlığı Üzerinde İcraya Dönüşüm

26. Muhammed Sulu, Dr. Öğr. Üyesi
Melike Yılmaz, Av.
Limited Şirketlerde Payın Haczi

27. Derya Belgin Güneş, Araş. Gör. Dr.
Medeni Usul Hukukunda Eylemli Uyma Kararı

28. Elif Beyza Akkanat Öztürk, Araş. Gör
Bir Proje: Uygulamada Karşılaştırmalı Hukuk

29. Batuhan Akkuş, Araş. Gör.
Taşınmaz Rehninde Belirlilik İlkesi ve Bağımsız ve Sürekli Haklar

30. Ezgi Alyürük, Araş. Gör.
Roma Hukukunda Akitler Sisteminin Genişlemesi

31. Şehriban İpek Aşıkoğlu, Araş. Gör.
Fatih Burak Uzun, Av.
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımının Açık Rızaya Dayandırılmasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

32. Rıdvan Abdurrahman Demirtaş, Araş. Gör.
Kostantin Çiçiliki'nin Osmanlı Devleti'nde Roma Hukukunun Tatbikine Dair Tasavvurları

33. Nurtaç Enes Selvi, Araş. Gör.
Roma Hukukunda Tehlike Sorumluluğu

34. Kadir Can Özel, Araş. Gör.
Daimi Bir Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşuna Giden Yol

35. Yasemin Yalçın, Araş. Gör.
İsviçre Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Fiili Ayrılık Sebebine Dayanan Boşanma

36. Sinan Sürücü, Av.
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının CMK'nın 308/A Maddesine Dayanan İtiraz Yetkisi