"Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu" adıyla çıkan bu kitap, konuyla ilgili tüm (en azından güncel) hukuki sorunları birlikte ele almayı amaçlayan bir çalışmadır. Ülkemizde henüz bu şekilde bir çalışma mevcut değildir; Dünya'da da örneğine az rastlanır bir çalışma niteliğindedir. Kitapta, sorun sadece bir yönü ve bir boyutu ile değil, genel hukuk bakış açısı yanında, özel hukukun ve kamu hukukunun tüm alanlarını kapsayacak şekilde ele alınmış; hukukun tüm alanlarını içine alan bir kapsamda hazırlanmıştır. İçerik olarak şüphesiz ele alınmamış bazı konular mevcuttur; ancak değinilmemiş pek bir hukuk alanı kalmamıştır. Eksiklerin de, yeni basıları yapılması planlanan kitabın, bu basılarında giderilmesi düşünülmektedir. Kitapta, ortak veya bireysel olarak kaleme alınan, tüm hukuk alanlarında altmış civarında farklı yazı yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GENEL
Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemelerin Doğurduğu Sorunlar Üzerine Tespitler ve Öneriler
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Prof. Dr. Vural SEVEN

MEDENİ USUL HUKUKU
Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları
Prof. Dr. Murat ATALI
Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK m. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyati Tedbirler
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL
İsviçre Hukukunda Covid-19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medeni Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Buse DİŞEL
Alman ve Avusturya Hukuklarında Covid-19 Salgınının Yargılamalara Etkisi ve Türkiye Bakımından Düşündürdükleri
Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN
Covid-19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi
Doç. Dr. Berk DEMİRKOL
Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Kanuni Düzenlemenin Sigorta Tahkim Hukuku Alanındaki Sürelere Etkisi
Prof. Dr. Vural SEVEN

İCRA VE İFLAS HUKUKU
2279 Sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet) Kararı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
7226 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu m. 330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 Sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Tartışmalara Cevaplar
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Covid-19 Salgını Sebebiyle Gerçekleşen Takip Tatili Sonrasına İlişkin Bazı Düşünceler ve Öneriler
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının Maaş Kesintileri Hakkında 7226 Sayılı Kanunun (ve İİK m. 330'un) Hükmü ile Yargıtay Kararlarına Açıkça Aykırı Görüşü
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan İdari ve Yasal Önlemlerin Konkordatoya Etkisi ve Salgının Ekonomik Sonuçlarından Olumsuz Etkilenen Borçluların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Dair Düzenleme Önerileri
Doç. Dr. Tolga AKKAYA
7226 Sayılı Kanun'un İcra Hukukundaki Satış ve Paraların Ödenmesi İşlemlerine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT
Covid-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukuki Durum İle Özellikle İflaslar (Külli İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU

MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU
Covid-19 Salgını Etkisinde Boşanmış Aile Bireyleri ile Ayrı Evlerde Yaşayan Çocuklarının Kişisel İlişki Kurma Hakkı
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. Burak ÇELİK
Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve Sözleşmeler
Prof. Dr. Başak BAYSAL
Av. Murat UYANIK
Av. M. Selim YAVUZ
Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ş. Barış ÖZÇELİK
Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def'i Bakımından Değerlendirmesi
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama
Av. Dr. R. Tamer PEKDİNÇER
Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.
Küresel Salgının Sözleşmelere Etkisi: Corona Virüsü (Covid-19) Olağanüstü Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ
Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin; Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
Koronavirüs (Covid 19) Tedbirlerinin Kira Sözleşmelerine Etkisi
Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU
Dr. Öğr. Üyesi Nihal URAL
Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi
Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
Av. Işılay YÖRÜK
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Hükümet Kararıyla Kapatılan İşyerlerinin Kira Sözleşmelerinin Akıbetinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE
Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri
Doç Dr. Ayşe ARAT
Covid-19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mietverträge über Geschäftsräume in der Türkei
Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
Covid-19'un Okul Sözleşmelerine Etkisi: Olasılıklar Okulu
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL
Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Özel Okul Ücretlerine Etkisi: MEB Mevzuatı ve Sözleşmeler Hukuku Bağlamında Ödeme-İade Problemi
Abdulkadir BULUT, LL.M.
Covid-19 Virüsü Sebebi ile Özel Okullar Tarafından Uygulanan Uzaktan Eğitimin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi
Av. Birnur DAL, LL. M.
Covid-19 Salgını Nedeniyle Getirilen Sokağa Çıkma Yasağına veya Karantina Kararlarına Uymayanların TBK m. 49 f. 1 Uyarınca Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
Korona (Covid-19) Günlerinde Sözlü Vasiyet(name)
Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK

TİCARET HUKUKU
Covıd-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde ile Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinde Kar ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler
Dr. Sinan SARIKAYA
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemlerin Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına Etkisi
Dr. Mücahit ÜNAL
Covid-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde İle Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamaların Ekonomik Analizi
Hilmi Yaman BİLGİN, LL.M.
Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi
Dr. Sinan SARIKAYA
Av. Gökhan BAKAR
Covid-19 Salgını ve 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Çekten Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğun Şartlarını Değiştirmiş midir?
Dr. Alihan AYDIN
Covid-19 Salgını Nedeniyle Yürürlüğe Giren 7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çek Açısından Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi
Dr. Sinan SARIKAYA

İŞ HUKUKU
Covid-19 Döneminde Fesih Yasağı, Kapsamı ve Yasağa Aykırılığın Sonuçları
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Covid-19 Virüsü Özelinde Pandeminin Hukuki Niteliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yeni Tartışmalar
Arb. Av. Naci EMRE
Av. Gizem YILMAZER
Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve İş Hukuku Bakımından Etkileri
Av. Murat UYANIK
Av. Çağlar KORKMAZ
Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü
Prof. Dr. Emre ESEN
Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kapsamında Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
Covid-19 Salgını Nedeniyle Yabancı Devlet Mahkemelerine Başvurulamayan Hallerde Mücbir Sebep Olgusuna İstinaden Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tesisi Mümkün müdür?
Dr. Öğr. Üyesi İlyas ARSLAN
Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Işığında Covid-19 Krizi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi
Arş. Gör. Burcu İRGE ERDOĞAN

ANAYASA HUKUKU
Olağanüstü Zamanlarda Anayasa Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

CEZA HUKUKU
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYZİT
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Covid-19 Süreci
Dr. Öğr. Üy. Pınar BACAKSIZ
Corona Virüs (Covid-19) Salgın Hastalığının Ceza Muhakemesi Hukukunda Yarattığı Etkiler
Av. Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN

İDARE HUKUKU
Kriz Modunda İdare Hukuku
Prof. Dr. Thorsten SIEGEL
Çeviren: Şükür TAŞYILDIZ
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi
Dr. Mücahit ÜNAL
İtalya'da Covid-19 Salgınıyla Mücâdele Kapsamında Uygulanan İdarî Tedbirleri "Üstün Kamu Yararı" ile Gerekçelendiren Bir Consiglio Di Stato Kararı Üzerine
Arş. Gör. Eren KALANYUVA
Covid-19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkin Hükümleri "Eşitlik İlkesine" Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı
Arş. Gör. Nida MALBELEĞİ

MİLLETLERARASI HUKUK
Uluslararası Düzenin Pandemi ile İmtihanı: Siyaset ve Hukuk Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU
Uluslararası Hukuk Kapsamında Devletler Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Sorumlu Tutulabilir Mi?
Av. Hikmet KASAROĞLU
Av. Merve Eda BERKCAN
Dezavantajlı Grupların Salgın Hastalıklarla Mücadelesi: Mülteciler ve Sığınmacılar Özelinde Hukuki Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Elif KÖSESOY