Tahkim özellikle uluslararası uyuşmazlıkların çözümün sıkça tercih edilen bir yol olmakla beraber, artık ulusal tahkimin de ülkemizde sıkça tercih edilmeye başlandığı söylenebilir. Bu nedenle günümüzde hukuk uygulayıcılarının tahkim yargılamasını da mahkeme yargılaması gibi benimsenmeleri, tahkim yargılamasının inceliklerini öğrenmeleri ve bu hususta müvekkillerini bilgilendirmeleri kendilerinden beklenmektedir. Aksi takdirde günümüz hukuki gelişmelerinin gerisinde kalınacağı açıktır. Bu çerçevede çalışmada tahkim yargılamasının önemli noktalarına ve tahkime ilişkin yerleşik yargı kararlarına yer verilmek suretiyle hukuk uygulayıcılarına pratik bir başucu kitabı hazırlamayı amaçladık.(GİRİŞTEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Soru 1: Tahkim Nedir?

Soru 2: Tahkimin Türleri Nelerdir?

Soru 3: Kurumsal Tahkim ve Ad Hoc Tahkim Arasındaki Farklar Nedir?

Soru 4: Hangi Uyuşmazlıklar Tahkime Elverişlidir?

Soru 5: Tahkime Neden Başvurulmalıdır?

Soru 6: Tahkim Yargılamasına Başvurmadan Önce Bilinmesi Gereken Olası Sorunlar Nedenlerdir?

Soru 7: Tahkim Sözleşmesi Nedir?

Soru 8: Asimetrik Tahkim Sözleşmesi Nedir?

Soru 9: Hakem Sözleşmesi Nedir?

Soru 10: Hakemlere Verilen Görev Belgesi Nedir?

Soru 11: Hakem Kurulu Nasıl Kurulur? Hakem Kurulu Kurulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Soru 12: Hakemin Yetkisine İtiraz Edilebilir Mi?

Soru 13: Hakemin ya da Hakem Kurulunun Reddi Mümkün Müdür?

Soru 14: Tahkim Yargılamasının Aşamaları Nelerdir?

Soru 15: Hakemlerin İhtiyati Tedbire Başvurabilmeleri Mümkün Müdür?

Soru 16: Tahkim Yargılamasından Önce İhtiyati Haciz ya da İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunulabilir mi?

Soru 17: Tahkim Yargılaması İçin Öngörülmüş Süreler Nedir?

Soru 18: Tahkim Yargılaması Nasıl Sona Erer?

Soru 19: Tahkim Yargılaması Sonucunda Verilen Hakem Kararının Özellikleri Nelerdir?

Soru 20: Tahkim Yargılamasında Hakem Ücreti ve Yargılama Giderleri Nasıl Hesaplanır?

Soru 21: Hakem Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Olağan Hukuki Yol Nedir?

Soru 22: Hakem Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Olağanüstü Hukuki Yol Nedir?

Soru 23: Hakem Kararları Nasıl İcra Edilir?

Soru 24: Hakem Kararları Zamanaşımına Uğrar Mı?

Soru 25: Hakemlerin Hukuki Sorumluluğu Bulunur Mu?

KAYNAKÇA