Bibliyografik eserler gerek bilimsel gelişim, gerek öğretim faaliyetleri gerekse de hukuk uygulaması açısından son derece faydalı derlemeler mahiyetinde olup ülkemizde çeşitli hukuk alanları için de bibliyografyalar yayınlanmıştır. Ceza hukuku alanında bu tip bir eser ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan Türk Ceza Hukuku Bibliyografyası'nda da ceza hukuku genel ve özel hükümlere, ceza muhakemesi hukukuna, ceza infaz hukukuna, kabahatler hukukuna, kitle haberleşme hukukuna ve ceza normu içeren özel kanunlara dair, 2005-2019 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde yayınlanmış kitap, kitap bölümü, tez ve makalelere yer verilmiş ve bu mahiyetteki eserler sistematik olarak konulara göre derlenmiştir. Bu çerçevede çalışmada, belirtilen döneme ilişkin 69 süreli yayın ve 56 armağan/derleme taranmış, toplam 6513 eser, sistematik olarak 4 bölümde ve 203 paragraf ve 7 özel paragraf olmak üzere toplam 210 başlık altında sıralanmıştır. Ayrıca eser sonuna, yazar soyadına göre detaylı bir arama dizini de eklenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

METODOLOJİ
TARANAN SÜRELİ YAYINLAR
TARANAN DERLEMELER / ARMAĞANLAR

Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

I. GENEL MAHİYETTE ESERLER
II. KONU ESASLI MONOGRAFİLER
A. CEZA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
B. SUÇ TEORİSİ
C. YAPTIRIM TEORİSİ
D. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU

İkinci Bölüm
CEZA HUKUKU
ÖZEL HÜKÜMLER

I. GENEL MAHİYETTE ESERLER
II. KONU ESASLI MONOGRAFİLER
A. ULUSLARARASI SUÇLAR
B. KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
C. TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
D. MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR

Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

I. GENEL MAHİYETTE ESERLER
II. KONU ESASLI MONOGRAFİLER
A. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLAR
B. CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİ
C. KORUMA TEDBİRLERİ
D. DELİLLER VE İSPAT
E. SORUŞTURMA EVRESİ
F. KOVUŞTURMA EVRESİ
G. KANUN YOLLARI
H. ÖZEL YARGILAMA USULLERİ VE UZLAŞTIRMA

Dördüncü Bölüm
CEZA İNFAZ HUKUKU, KABAHATLER HUKUKU VE CEZA NORMU İÇEREN DİĞER KANUNLARA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

I. İNFAZ HUKUKU
A. GENEL MAHİYETTE ESERLER
B. KONU ESASLI MONOGRAFİLER
II. KABAHATLER HUKUKU VE CEZA NORMU İÇEREN DİĞER KANUNLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
A. KABAHATLER HUKUKU
B. TERÖRLE VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE HUKUKU
C. FİKRİ - SINAİ MÜLKİYET CEZA HUKUKU - BANKACILIK CEZA HUKUKU - SERMAYE PİYASASI CEZA HUKUKU - TİCARİ CEZA HUKUKU
D. VERGİ CEZA HUKUKU
E. ASKERİ CEZA HUKUKU
F. TIP CEZA HUKUKU
G. KİTLE HABERLEŞME HUKUKU
H. SPOR CEZA HUKUKU - TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR - İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
I. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINA İLİŞKİN SUÇLAR - ORMAN SUÇLARI - ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLARA İLİŞKİN SUÇLAR - SEÇİM SUÇLARI

DİZİN