İstanbul Spor Hukuku Dergisi'nin İkinci sayısında profesyonel futbolcuların hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi; e-spor ve e-spora ilişkin uyuşmazlıklarda CAS'ın yetkisi konuları ele alınmıştır. Bu sayıda ayrıca İsviçre Federal Mahkemesi'nin Matuzalem v. FIFA davasında verdiği kararı ışığında CAS kararlarının kamu düzeni açısından denetimi başlıklı yorum yazısına yer verilmiştir. Frankfurt İstinaf Mahkemesi'nin yanı sıra CAS'ın verdiği dört kararının Türkçe tercümesine de yer verdiğimiz bu sayıda, AİHM'in Ali Rıza ve Diğerleri v. Türkiye davasında verdiği 28.1.2020 tarihli kararın özeti de okuyuculara sunulmuştur. TFF Tahkim Kurulu'nun yargı mercii olarak kabul edilip edilmeyeceğinin; tarafsız ve bağımsız olup olmadığının, adil yargılama yapıp yapmadığının tartışıldığı bu karar Türk spor hukuku açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sayıda ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın spora ilişkin olarak 2020 yılında verdiği kararların derlemesi de yer almaktadır.(EDİTÖRDEN)
The articles published in the Second Issue of the Istanbul Journal of Sports Law are dealt with the termination of the professional football players' employment contracts, and e-sports and the jurisdiction of CAS on e-sports related issues. This issue also presents a commentary on public order control over CAS arbitral awards in the light of the decision of the Swiss Federal Court in case of Matuzalem v. FIFA. The translation of the judgment of the Frankfurt Supreme Court, the translations of four decisions of the CAS as well as the summary of the ECrtHR decision dated 28.1.2020 in case of Ali Rıza and Other v. Turkey are introduced to the readership in this Issue. This decision, which evaluates whether the Turkish Football Federation Arbitration Board can be regarded as a judicial body, whether it is impartial and independent, and whether it has a fair trail, bears a crucial role for Turkish sports law. This Issue also consist of the compilations of sport-related judgments of the Constitutional Court and the Court of Cassation granted in 2020.(FROM THE EDITOR)

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Profesyonel Futbolcu Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi
Prof. Dr. Başak BAYSAL
Dr. Öğr. Üyesi Deniz UGAN ÇATALKAYA

Espor ve Espora İlişkin Uyuşmazlıklarda Spor Tahkim Mahkemesi'nin Yetkisi
Av. Dr. Nihan ESENDAL

YORUM YAZILARI

CAS Hakem Kararlarının Kamu Düzeni Açısından Denetimi (İsviçre Federal Mahkemesi'nin Matuzalem v. FIFA Davasında Verdiği 27 Mart 2012 Tarihli Kararın Çevirisi ve İncelemesi)
Araş. Gör. Yasemin YALÇIN

TERCÜMELER

CAS'ın Zurab Khizanishvili ile Kayserispor Kulübü Arasındaki Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlığa İlişkin 15 Haziran 2015 Tarihli Kararının Tercümesi
Çeviren Dr. Öğr. Üyesi Nihat GÜMAN

Frankfurt (a.M.) İstinaf Mahkemesi'nin Takım Sporlarında Sakatlanmaya Sebebiyet Veren Sporcunun Sorumluluğuna İlişkin 14.11.2019 Tarihli Kararının Tercümesi
Çeviren Araş. Gör. Kerem ÖZ

CAS'ın Lao Toyota Football Club v. Asian Football Confederation (AFC) Kararının Tercümesi
Çeviren Araş. Gör. Selami CİN

CAS'ın Transfer Sözleşmesinin İngilizce ve Portekizce Metinlerindeki Farklı Temerrüt Faizi Oranlarından Hangisinin Esas Alınacağına İlişkin 8.4.2019 Tarihli Kararının Tercümesi
Çeviren Araş. Gör. Bülent Ferat İŞÇİ

İsviçre Federal Mahkemesi'nin Guillermo Cañas v. ATP Tour ve CAS Davasına İlişkin Kararının Tercümesi
Çeviren Av. Oytun AZKANAR

KARAR DERLEMELERİ

AİHM'in Ali Rıza ve Diğerleri v. Türkiye Davasında Verdiği 28 Ocak 2020 Tarihli Kararın Özeti
Derleyen Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Spora İlişkin Olarak 2020 Yılında Verdiği Kararlar
Derleyen Av. Umur KARTAL

CONTENTS

ARTICLES

Termination of the Football Player's Employment Contract
Prof. Dr. Başak BAYSAL
Asst. Prof. Deniz UGAN ÇATALKAYA

Esport and Jurisdiction of the Court of Arbitration for Sports Regarding Esport Disputes
Atty. Dr. Nihan ESENDAL

COMMENTS

Public Order Control Over CAS Arbitral Awards
(Translation and Evaluation of Matuzalem v. FIFA Decision of Swiss Federal Court Dated 27 March 2012)
Res. Asst. Yasemin YALÇIN

TRANSLATIONS

Translation of CAS' Decision of 15 June 2015 Regarding the Dispute Between Zurab Khizanishvili and Kayserispor Club Arising from the Employment Contract
Translated by Asst. Prof. Nihat GÜMAN

Translation of the Decision of the Higher Regional Court of Frankfurt (a.M.) Dated 14.11.2019 Concerning the Liability of the Atlethe for the Injury in Teams' Competition
Translated by Res. Asst. Kerem ÖZ

Translation of the Decision of the CAS in Case of Club v. ASIAN Football Confederation (AFC)
Translated by Res. Asst. Selami CİN

Translation of CAS's Decision of 8.4.2019 on Which of Different Default Interest Rates to be Considered in English and Portuguese Versions of the Transfer Contract
Translated by Res. Asst. Bülent Ferat İŞÇİ

Translation of the Decision of the Swiss Federal Court in case of Guillermo Cañas v. ATP Tour and CAS
Translated by Atty. Oytun AZKANAR

COMPILATION OF DECISIONS

Summary of the Decision of ECrtHR in CASE of Ali Riza and Others v. Turkey Dated 28 January 2020
Compiled by Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Decisions of the Constitutional Court and the Court of Cassation Concerning Sports Made in 2020
Compiled by Atty. Umur KARTAL