Bankaların birleşmesini TTK kapsamından çıkartarak ayrık kurallar getirmek suretiyle kendine has bir prosedür ile düzenleyen Bankacılık Kanunu'nun 19. maddesi hükmü ile Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik'te yer alan birleşme prosedürünü yakından incelemek ve söz konusu düzenlemeleri anonim şirket birleşmelerine ilişkin düzenlemelerle karşılaştırarak bankaların birleşmesine ilişkin olarak getirilmiş olan düzenlemelerin esaslarını ve özelliklerini belirlemek çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.