Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin ikinci kitabı olan elinizdeki kitap, seminerlerde 2019 bahar döneminde sunulan tebliğlerden derlendi. Kitap, güncel rekabet hukuku sorunlarının işlendiği 16 makaleden oluşuyor. Rekabet hukukunda son dönemlerin popüler konusu olan teknoloji piyasaları, kitapta en çok yer kaplayan konuyu oluşturuyor. Büyük veri, yapay zeka, e-ticarette veri, dijital platformlara yönelik kararlar, yıkıcı yenilik bu başlık altında yer verdiğimiz belli başlı makaleleler. Kitapta ayrıca sinema, bankacılık, ödeme sistemleri ve elektrik piyasaları gibi somut bazı piyasalardaki rekabet sorunlarını tartıştığımız makaleler de mevcut. Kitapta Rekabet Kurulu'nun güncel uygulamalarına ilişkin çalışmalara da yer verildi. Davranışsal taahhütleri, izin verilmeyen birleşme devralmaları ve Rekabet Kurulu'nun yaptırım politikasını inceleyen makaleler bu konunun örnekleri. Kitapta ayrıca rekabet hukukundaki güncel normatif eğilimleri konu edinen çalışmalara da yer verildi. Korumacı eğilimler, yoğunlaşma denetiminde daha müdahaleci bir yaklaşımın gerekliliğine ilişkin tartışmalar ve kanun taslağı bu bağlamda yer verdiğimiz konular. Bu kapsamda kitabın, içerdiği konuların önemi; çeşitliliği ve güncelliği bakımından çok önemli bir bilgi kaynağı olduğunu düşünüyoruz.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılması Düşünülen Değişiklikler Hakkında Bazı Gözlemler
Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN
Av. Orhan ÜNAL
Av. Caner K. ÇEŞİT

Rekabet Kurulu'nun 20 Yıllık Uygulaması Işığında 2018 ve 2019 Yıllarına Bakış
Harun GÜNDÜZ

Sinema Sektöründe Neler Oluyor? Rekabet Hukuku ve Politikası Açısından Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Kerem Cem SANLI

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Otoritelerinin Davranışsal Taahhütlere İlişkin Güncel Kararlarına Dair Mukayese
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Av. Sinem UĞUR
Av. Gizem TAHİROĞULLARI

Havalimanlarının Rekabet Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi: İstanbul (Üçüncü) Havalimanı Örneği
Dr. Muzaffer EROĞLU

İnsan Kaynakları Alanında Rekabet Hukuku Uygulamalarına Genel Bir Bakış
Dr. Çiçek ERSOY

Rekabet Kurumu'nun Zoraki Regülasyon Görevi: Bankalararası Kart Merkezi Muafiyet Kararları
Dr. Av. Oğuzkan GÜZEL

Fintek Sektör Oyuncularının Bankalar ile Rekabeti
Dr. Av. A. Çiğdem AYÖZGER ÖNGÜN

Rekabet Hukuku Bakımından Elektrik Tedarik Piyasalarında Davranışsal Ekonomi ve Kamu Politikaları: Enerjisa Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketleri Soruşturması
Av. Şahin ARDIYOK
Doç. Dr. Emin KÖKSAL
Evren SESLİ
Dilara YEŞİLYAPRAK

Rekabet Hukukunda Korumacı Politikaların Yükselişi
Dr. Eren GÜNAY
Av. Faruk AKTAY

Birleşmelerin Kontrolünde Daha Yasaklayıcı Bir Politikaya Dönüş Mü? Güncel Tartışmalar ve Çözüm Önerileri
Dr. Kadir BAŞ

Dünyada ve Türkiye'de Platformlara Yönelik Güncel Rekabet Politikaları: Amerika Birleşik Devletleri'nde American Express, Türkiye'de Sahibinden ve Avrupa Birliği'nde Google
Shopping Kararı
Doç. Dr. Emin KÖKSAL
Av. Bora İKİLER

Elektronik Ticarette Veri: Rekabet Hukuku ve Politikası Ekseninde Çıkarımlar
Av. Cihan DOĞAN

Dijital Pazarlarda Yıkıcı Yenilik ve Birleşme Devralmaların Kontrolü
Av. Ayşe Gizem YAŞAR

Yapay Zekadan Doğan Rekabet Hukuku Sorumluluğuna İlişkin Çözüm Önerileri
Av. Cem UÇAN

Birleşme ve Devralmalarda Madalyonun Öbür Yüzü: İzin Verilmeyen İşlemler
Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU
Av. Elif MUNGAN