Son yıllarda günlük yaşamın en çok kullanılan kavramları 'tüketim' ve 'tüketici'dir. Yaşamın olağan akışındaki yaygın hukuki işlemler de tüketicilerle yapılanlardır haliyle. Bu bağlamda dünya genelinde üretim, kalkınma, gelişme hedeflerinin hukuktaki yansımalarından birisi de 'Tüketicileri Koruyan' kanunlardır. 1995 tarihli 4077 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırarak 2014'te yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun da ülkemizdeki koruyucu kaynaktır. Çoğu zaman olduğu gibi bu kanun da öğretide, uygulamada, günlük yaşamda pek çok eleştiriyle karşılanmıştır. 8 Mayıs 2018'de Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları adıyla düzenlenen, kitap olarak yayına sunduğumuz sempozyum ana hatlarıyla bu konular hakkındadır. Biraz içerik bilgisi vermek üzere de şunları ekleyebiliriz: Sempozyumda, tüketim/tüketici kavramlarının felsefi olarak irdelenmesinden yola çıkılmış; mahkemelerin görev alanından, uyuşmazlıkların çözüm yollarına; hakem heyetlerinden, arabuluculuğa; bankalarla yapılan kredi sözleşmelerinden, bankalardan alınan kredi kartlarından, internet üzerinden alışverişlere; tüketici işlemlerinin şekillerinden, mal-hizmetlerin ayıplarına; tüketicinin aydınlatılmasından, sahip olunan haklara, sıkıntılı hükümler dolayısıyla değişiklik önerilerine uzanan yelpazedeki konular, ehillerince herkesin bilgisine sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Ön Ödemeli Konut Satışına İlişkin Kanun Değişikliği Önerileri
Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN

Tüketicinin Korunması Kanunu Kimi/Neyi Korur?
Prof. Dr. Herdem Belen

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa Göre Kredi Kartları Hükümleri Çerçevesinde Tüketicinin Korunması
Prof. Dr. Ebru CEYLAN

Tüketici Haklarının Korunması Bağlamında Tüketici Hakem Heyetlerinin İncelenmesi: Büyükçekmece Tüketici Hakem Heyeti Örneği
Dr. Mehmet ÖZEL

Tüketici Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve Avantajları
Prof. Dr. Pervin SOMER

Tüketici Hukukunun Tipik Bir Aracı Olarak Cayma Hakkı
Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Ayıplı Mallarda, Satış Sonrası Hizmetlerde, Taksitli ve Mesafeli Satışlarda Tüketicinin Hakları ve Cayma Süreleri
Aziz KOÇAL

6502 Sayılı TKHK Kapsamında Eserde Ayıp Sorunu ve Uygulanacak Hükümlerin Yargıtay Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Doç Dr. Tuba AKÇURA KARAMAN

Yeni Yasal Düzenlemeler ve İçtihatlar Işığında Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı
Mehmet Akif TUTUMLU

Bankacılık İşlemlerinde Tüketicinin Aydınlatılması Yükümlülüğü
Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerine Genel Bir Bakış
Av. Şükran EROĞLU

Tüketici Sözleşmelerinin Şekline İlişkin Güncel Sorunlar
Doç. Dr. Murat TOPUZ

Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı
Doç. Dr. Sezer ÇABRİ

İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Tüketicinin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Kemale Leyla ASLAN