Satış sözleşmesinden doğan satılanın devri borcu gereği gibi yerine getirilmediğinde ve satılan ayıplı bir şekilde devredildiğinde alıcı, birtakım haklara sahip olmaktadır. Ancak bu hakların devamının sağlanabilmesi ve kullanılabilmesi alıcının üzerine düşen bildirim külfetini yerine getirmesine bağlıdır. Bu çalışma kapsamında öncelikle, bildirim külfeti kavramsal olarak incelenmiş, kanun koyucu tarafından böyle bir külfet öngörülmesindeki amaç ve bildirim külfetinin hukuki niteliği mevzuları irdelenmiştir. Akabinde, bildirim külfetinin gereği gibi yerine getirildiğini kabul için kanunen aranan gereklilikler üzerinde durulmuştur. Son olarak da bildirim külfetinin ihlalinin sonuçları ile bu külfet için doğrudan kanun tarafından öngörülmüş veya taraflarca sözleşme ile kararlaştırılmış istisnai durumlar ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
Birinci Bölüm
Terminoloji, Tanım, Hukuki Nitelik ve Amaç
I. Terminoloji ve Tanım
II. Bildirimin Amacı
III. Bildirimin Hukuki Niteliği

İkinci Bölüm
Ayıp Bildiriminin Yapılması
I. Ayıp Bildiriminin Süresi
A. Bildirim Süresinin Hukuki Niteliği
B. Bildirim Süresinin Başlangıç Anı
C. Satış Sözleşmesinin Mahiyetine Göre Bildirim İçin Öngörülmüş Süreler
II. Ayıp Bildiriminin Şekli
III. Ayıp Bildiriminin İçeriği
IV. Ayıp Bildiriminin Tarafları
A. Genel İtibarıyla Taraf Sıfatı Taşıyabilecek Kişiler
B. Tacir Yardımcıları
V. Ayıp Bildiriminin İspatı

Üçüncü Bölüm
Bildirim Külfetinin İhlalinin Sonuçları ve İstisnaları
I. Bildirim Külfetini İhlalin Sonuçları
A. EBK Zamanında Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Genel Hükümler Arasındaki İlişki
B. TBK Zamanında Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Genel Hükümler Arasındaki İlişki
II. Bildirim Külfeti İçin Tbk ve Cısg'da Öngörülmüş İstisnalar
A. TBK'da Düzenlenmiş İstisnalar
B. CISG'da Düzenlenmiş İstisnalar
III. Bildirim Külfetinin Sözleşme İle Değiştirilmesi
A. Genel İtibarıyla Sözleşme ile Bildirim Külfetinde Değişiklik Yapılması
B. Niteliği Açıkça Belirtilmeyen Garanti Süreleri ile Bildirim Süresi Arasındaki İlişki
Sonuç

Kaynakça