Bu calısmada ilk öncelikle, adi ortaklıga katılım payı olarak getirilebilecek edimler sınıflandırılarak edim turleri baglamında katılım payı getirme (sermaye koyma) borcunun ifasında ozellik arz eden hususlar incelenmiştir. Borcun ifasına iliskin kurallar ve adi ortaklıga hakim temel ilkeler saptandıktan sonra, borca aykırılıgın gorunumleri bakımından bir değerlendirme yapılmıstır. Gec ifa, kotu ifa ve hic ifa etmeme biçiminde görünen borca aykırılık olgularının yarattığı her bir sorumluluk türü, ozellikleri ve sartları ile ele alınmıstır. Nihayetinde, bu borca aykırılık turleri baglamında ortaya cıkan sonuclar ile adi ortaklık sozlesmesine ozel olarak ongorulen sonuclar birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alınarak irdelenmiştir. Adi ortaklık sözleşmesinin farklılık arz eden kurgusu, çalışmanın başından sonuna kadar, borcun ifasına ve borca aykırılığa ilişkin hukuki kavram ve kurumların pek çok yönüyle, esasına inilerek sorgulanmasını gerektirmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
Birinci Bölüm
Adi Ortaklık, Katılım Payı Getirme Borcu ve İfası
I. Genel Olarak Adi Ortaklık Yapısı
II. Adi Ortaklık Sözleşmesi ve Adi Ortaklık Sözleşmesinin Borçlar Hukukundaki Yeri
A. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Tanımı ve Kanunda Ele Alınış Biçimi
B. Adi Ortaklığın Sözleşmesel Niteliği
III. Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcu ve İfası
A. Giriş
B. Katılım Payı Getirme Borcunun İfasına İlişkin Genel Esaslar
C. Edimin İçeriğine Göre Katılım Payı Getirme Borcu

İkinci Bölüm
Katılım Payı Getirme Borcunun İfasında Borca Aykırılığın Görünümleri
I. Katılım Payı Getirme Borcunda Temerrüt
A. Genel Olarak
B. Temerrüdün Şartlarının Adi Ortaklık Bağlamında İncelenmesi
II. Kötü İfa Dolayısıyla Garanti Sorumluluğu
A. Ayıptan Sorumluluk
B. Zapttan Sorumluluk
C. Alacak Hakkının Getirilmesi Halinde Sorumluluk
III. İmkansızlık
A. Giriş
B. İmkansızlığın Genel Çerçevesi
C. Edim Türleri Açısından İmkansızlık

Üçüncü Bölüm
Katılım Payı Getirme Borcuna Aykırılığın Sonuçları
I. Giriş
II. Borca Aykırılık Nedeniyle Ortaya Çıkan Genel Talepler
A. Temerrüt Halinde Sonuçlar
B. Ayıptan Sorumluluk Halinde Sonuçlar
C. Zapttan Sorumluluk Halinde Sonuçlar
D. Alacak Hakkının Getirilmesinin Borçlanılmasında Garanti Yükümlülüğüne Aykırılığın Sonuçları
E. İmkansızlığın Sonuçları
III. Haklı Sebeple Ortaklıktan Çıkarılma
IV. Ortaklığın Sona Erdirilmesi
A. Genel Olarak
B. Haklı Sebeple Fesih
C. Sözleşmeden Dönme ve Fesih
D. Sona Ermenin Sonucu: Tasfiye
V. Sorumluluğun Daraltılması
VI. Zamanaşımı
Sonuç

Kaynakça