Bu çalışma, E-Ticaret Kanunu ile düzenlenen ve İleti Yönetim Sistemi ile farklı bir boyuta taşınan 'ticari elektronik iletiler' konusunu teknik ve hukuki boyutlarıyla ele almaktadır. Çalışmada, Amerikan Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku başta olmak üzere mukayeseli hukuktaki güncel gelişmelere yer verilmiştir. Ayrıca, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu arasındaki ilişki etraflıca ele alınmıştır. Ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler konularında en güncel gelişmeleri yansıtmaya çalışan bu çalışmada ele alınan başlıca konular:
- Ticari Elektronik İletiler
- İleti Yönetim Sistemi (İYS)
- Ticari İletişim Hakkı
- Ticari İfade Özgürlüğü Doktrini
- Dünyada Anti-Spam Düzenlemeleri
- E-Ticaret Kanunu ve KVK Kanunu İlişkisi
- İnternet Hukuku Açısından ETK Onayları (ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

§1. Giriş ve Konunun Takdimi

§2. Amerikan Hukuku
I. The Federal Trade Commission Act
II. The Telephone Consumer Protection Act
III. The Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act
IV. The Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (CAN-SPAM Act)
V. Truth in Caller ID Act
VI. Telephone Robocall Abuse Criminal Enforcement and Deterrence Act (TRACED Act)

§3. Avrupa Birliği Hukuku
I. Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi
II. Avrupa Birliği Mesafeli Satışlarda Tüketicilerin Korunmasına Dair Direktif
III. Avrupa Birliği E-Ticaret Direktifi
IV. Avrupa Birliği Elektronik Haberleşmede Kişisel Verilerin İzlenmesi ve Mahremiyetin Korunması Direktifi
V. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü

§4. Muhtelif Ülke Düzenlemeleri
I. Avustralya
II. Güney Kore
III. Kanada
IV. Nijerya

§5. E-Ticaret Hukuku ve Ticari Elektronik İletiler
I. Ticari Elektronik İletilere İlişkin Düzenlemenin Amacı
II. Ticari Elektronik İletilere İlişkin Düzenlemenin Kapsamı
III. Ticari Elektronik İleti
IV. Ticari Elektronik İletiye İlişkin Temel Kural: Onay
V. İstisnalar
VI. Onaya İlişkin Kurallar
VII. İletilerde İçerik Kuralları
VIII. Ticari Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı
IX. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi - İYS
X. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Ticari Elektronik İletilere İlişkin Temel Yükümlülükleri
XI. Kişisel Verilerin Korunması
XII. İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süresi
XIII. Ticari Elektronik İletinin Şikâyet Edilmesi
XIV. Ticaret Bakanlığı'nın Denetim Yetkisi
XV. Yaptırımlar

§6. Elektronik Haberleşme Alanında Ticari Elektronik İletiler
I. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yer alan düzenlemeler
II. Arayan hat kimliği (CLI) alanında düzenlemeler

§7. Siyasi Propagandalara İlişkin Düzenlemeler

§8. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Ticari Elektronik İletiler
I. KVK Kurulunun 16.10.2018 tarih ve 2018/119 sayılı ilke kararı
II. KVK Kurulunun 31.05.2019 tarihli ve 2019/159 sayılı kararı
III. KVK Kurulunun 31.05.2019 tarihli ve 2019/162 sayılı kararı
IV. KVK Kurulunun 31.05.2019 tarih ve 2019/166 sayılı kararı
V. KVK Kurulunun 08.07.2019 tarih ve 2019/204 sayılı kararı
VI. KVK Kurulunun 18.09.2019 tarihli ve 2019/276 sayılı kararı
VII. KVK Kurulunun 07.11.2019 tarihli ve 2019/332 sayılı kararı
VIII. Kararların Değerlendirilmesi

§9. İnternet Hukuku Açısından Ticari Elektronik İletiler

§10. Onaylı İleti Sistemine İlişkin Değerlendirmeler

§11. İleti Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
I. Genel Değerlendirilme
II. İYS'ye İlişkin Değerlendirmeler

§12. Sonuç

§13. Güncel İdari Para Cezaları

§14. Ticari Elektronik İletilere İlişkin Süreler ve İys Takvimi

BİBLİYOGRAFYA
EK I-6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
EK II-Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
EK III-Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik