İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapan 7101 sayılı Kanun konkordato kurumunda birçok yeni düzenlemeyi de getirmiştir. İcra ve İflas Kanunu'ndaki bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana konkordato başvuruları çok büyük oranda artmış, konkordato adeta "küllerinden yeniden doğmuştur". Yaklaşık iki yıllık bu süreçte uygulamada ortaya çıkan sorunların çok büyük kısmının da genel olarak konkordatonun ve özel olarak da konkordato mühletinin alacaklıların hakları üzerindeki etkisi ve bu bağlamda temas ettiği kurumlarda olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada uygulamadaki sorunlar ve doktrindeki tartışmaları da göz önüne bulundurmak suretiyle konkordato mühletinin alacaklılar bakımından sonuçları ele alınmıştır. Esas olarak İcra ve İflas Kanunu'nun 294 ve 295. maddelerinde düzenlenmiş olan bu sonuçlar, yakın temas içinde olduğu konkordatoya ilişkin bazı Kanun hükümleriyle birlikte değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇA

GİRİŞ

§1. MÜHLET İÇİNDE ALACAKLILARIN TALEP HAKLARININ SINIRLANDIRILMA NEDENLERİ
I. GENEL OLARAK
II. KONKORDATO ALACAKLARININ KURAL OLARAK MÜHLET İÇİNDE ÖDENMEMESİ
III. İSTİSNALAR

§2. SINIRLANDIRMANIN ZAMANSAL VE YEREL KAPSAMI
I. MÜHLETİN ALACAKLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ZAMANSAL KAPSAMI
II. MÜHLETİN ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ETİSİNİN YEREL KAPSAMI

§3. SINIRLANDIRMANIN SÜBJEKTİF KAPSAMI
I. KONKORDATO BORÇLUSUNA KARŞI TALEPLER
II. KEFİLLERE, REHİNLİ MALIN MALİKİ VE DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI TALEPLER

§4. SINIRLANDIRMANIN OBJEKTİF KAPSAMI
I. GENEL OLARAK
II. KONKORDATOYA TABİ ALACAKLAR
III. KONKORDATOYA TABİ OLMAYAN ALACAKLAR
IV. MÜHLETİN ETKİLERİNİN KONKORDATOYA TABİ OLMAYAN ALACAKLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
V. BAZI ÖZEL DURUMLAR

§5. İİK M. 294 KAPSAMINDA MÜHLETİN ETKİLERİ
I. GENEL OLARAK
II. TAKİP YASAĞI VE BUNUN ETKİLEDİĞİ İŞLEMLER
III. İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ YASAĞI
IV. DAVA AÇILIP AÇILAMAYACAĞI VE AÇILMIŞ OLAN DAVALARA DEVAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ
V. MADDİ HUKUK SÜRELERİNİN DURMASI
VI. FAİZİN DURMASI
VII. TAKAS
VIII. HACİZLİ MALLARA ETKİSİ
IX. MÜSTAKBEL ALACAĞIN DEVRİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ
X. PARA DIŞINDAKİ ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

§6. MÜHLET KARARIYLA BİRLİKTE MAHKEMENİN ALACAKLILARIN HAKLARINA ETKİ EDEN TEDBİRLERİ
I. GENEL OLARAK
II. ÇEK BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ
III. TEMİNAT MEKTUBU TAZMİNİNİN ENGELLENMESİ
IV. BANKALARIN TAKAS YAPMASINI VE MEVDUAT HESABINA BLOKE KOYMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER
V. KEFİLLERE İLİŞKİN TEDBİRLER
VI. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE KİRAYA VERENİN DURUMU

§7. MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

SONUÇ