Bu yayın; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından 19 Haziran 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu"nda sunulan tebliğ metinleriyle tartışmaları içermektedir. Amacımız; teori ve uygulama itibariyle Türk hukukuna katkı sağlamaktır. Gerçekten de birbirinden değerli tebliğlerdeki tespit ve değerlendirmeler, keza tartışmalar kısımlarında sorulan sorular ve yapılan açıklamalar önemli katkılar sağlayıcı niteliktedir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ OTURUM

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sisteminin Sigorta
Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Uygulanması ve
Sigortacılık Tahkimi ile Karşılaştırması
Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT

Cash Pooling (Nakit Havuzu) Uygulamasında Bağlı Şirket
Yönetim Organının Sermayenin Korunması İlkesi Bağlamındaki
Yükümlülükleri ve Sorumluluğu
Dr. iur. Funda ÖZDİN

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketin Paylarının Yavru
Şirketi Tarafından İktisap Edilmesi: Sorunlar, Saptamalar ve Öneriler
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ

TARTIŞMALAR (BİRİNCİ OTURUM)

İKİNCİ OTURUM

Anonim Şirketlerde Sermaye ve Kanuni Yedek Akçeler Toplamının
Belirli Oranlarda Kaybı ve Borca Batıklık Hali, Alınması Gereken
Önlemler, Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN

Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan
Satışının Genel Kurul Kararına Bağlanması Üzerine Düşünceler
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN

Anonim Şirket Pay Sahibinin Genel Kurul Dışında Talep Ettiği
Bilginin Genel Kurul Dışında Verilmesinin Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL

TARTIŞMALAR (İKİNCİ OTURUM)

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Sermaye Şirketlerinin Kanuni Temsilcilerinin-Yöneticilerinin
Ödenmeyen Prim Borçlarından Sorumluluğu
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

TTK m. 360 Hükmüne Göre Yönetim Kurulunda Temsil
Edilme Hakkının Tanınabileceği Gruplar, Hakkın Hukuku
Niteliği ve İcrası
Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Müzakerelere Katılma
Yasağına Aykırılığın Hukuki Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖZER

TARTIŞMALAR (ÜÇÜNCÜ OTURUM)

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Halka Açık Şirketlerdeki İmtiyazların SPK Tarafından
Kaldırılmasına İlişkin Düzenlemenin Analizi
Dr. Ahmet TOK

Limited Şirkette Müdürün ve Diğer Yöneticilerin Yönetim ve
Temsil Yetkilerinin Mahkemece Kaldırılması veya Sınırlandırılması
Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat SEVİ

Limited Şirketlerde Ortaklara Getirilen Bağlılık Yükümü ve
Rekabet Yasağına İlişkin TTK m. 613 Hükmünün Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ece Deniz GÜNAY - Dr. Gözde Engin GÜNAY

TARTIŞMALAR (DÖRDÜNCÜ OTURUM)