Çeviren: Av. HİLAL TEMEL
Kişisel verilerin korunması alanında dünya genelindeki yasa yapma çalışmaları ve yaptırımların hızla artmasıyla şirketler için veri koruma uyumu çok önemli bir hale geldi. Türkiye'de de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve sonrasında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurularak aktif bir şekilde yasa yapma çalışmaları ve yaptırımlar uygulamaya başlamasıyla kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum oldukça önem kazandı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 1995 tarihli Avrupa Birliği Direktifi esas alınarak hazırlanmış olup Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberler ile verilen kararlar ışığında Türkiye'de Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca benimsenen düzenlemeler ile yaklaşımların kabul edileceği anlaşılıyor. Şirketlere karşı yaptırımların arttığı bu dönemde Uygulama Kılavuzu'nun hem faaliyetleri dolayısıyla Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne tabi olan hem de yerel olarak faaliyet gösteren şirketlerin mevzuata uyum çalışmalarında yol gösterici olacağına inanıyoruz. Uygulama Kılavuzu pratik bir kaynak olarak hazırlandığından kitapta teorik açıklamalar yerine şirketlerin uygulamada karşılaştığı sorunlardan yola çıkılarak hazırlanmış örnekler, kişisel verilerin korunması alanında tartışılan güncel konulara ilişkin değerlendirmeler, zengin bir dizin ve uyum adımlarının yer aldığı bir kontrol listesi yer alıyor.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler

Giriş

Temel Terimler

Temel Kavramlar

UYGULAMA KILAVUZU
1. Uyum Programına Başlamak
2. Uluslararası Veri Aktarımları-Uyum Mekanizması Seçmek
3. Dokümanları Hazırlamak
4. Uyum Programlarını Güncel Tutma ve Denetleme
5. A'dan Z'ye Veri Gizliliği

Kontrol Listesi: Veri Gizliliği Uyum Programı

Kaynaklar

Kısaltmalar

Kavram Dizini