Sözleşmeden haksız olarak dönüldüğü veya sözleşmenin haksız feshedildiği yargı uygulamasında ve öğretide sıklıkla karşılaşılan ifadeler olup bunlar pek çok uyuşmazlığın ana unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sözleşmenin haksız olarak sona erdirilmesi adı verilen ve sözleşmeye aykırılık oluşturan bu durumlar Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde nitelendirilmiş olup ani edimli ve sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler açısından doğacak sonuçlar incelenmiştir. Böylece haksız sona erdirme şeklinde gerçekleşen sözleşmeye aykırılıklara uygulanacak hükümlere karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılarak dayanak kazandırılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş

Birinci Bölüm
Haksız Sona Erdirme Kavramı
I. Genel Olarak
II. Hukuki Fiiller Bakımından Yeri
III. İrade Beyanı Olarak
IV. Hukuki İşlem Olarak Geçerliliği
V. Unsurları
VI. Kanun Tarafından Öngörülmüş Serbest Sona Erdirme Hükümlerinin Değerlendirilmesi
VII. Sözleşmeyle Öngörülen Sona Erdirme Düzenlemeleri

İkinci Bölüm
Ani Edimli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Haksız Sona Erdirmenin Sonuçları
I. Ani Edimli Sözleşme Kavramı ve Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerden Ayrımı
II. Haksız Sona Erdirmenin Sözleşmeye Aykırılık Kategorileri Bakımından Sınıflandırılması
III. Haksız Sona Erdirmenin Yol Açtığı Sonuçlar
IV. Haksız Dönme Beyanının Çevrilmesi (Tahvili).

Üçüncü Bölüm
Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Haksız Sona Erdirmenin Sonuçları
I. Sürekli Borç İlişkilerine Özgü Sona Erme Rejimi
II. Haksız Fesih Beyanları
Sonuç

Kaynakça