Uluslararası metinlerde ve Anayasamızda 2010 yılında yapılan değişiklikle hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkı, günümüz bilişim çağında ayrı bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte yazılı ve görsel basında da kişisel verilerin korunması hakkına dikkat edilmelidir. Yayınların kamuya açılması, özellikle internet yayınlarında yayınların bir an önce okuyucuya ulaştırma konusunda yaşanan zamanla yarış, bu hususa özellikle dikkat edilmesini gerekmektedir. Bu dikkat sağlanırken pek tabii ki basının haber verme ile kamuoyunun haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünün de sınırlanmaması, bu haklar arasında dengenin de olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, TCK'nin 136. maddesinde düzenlenen, verileri verme veya ele geçirme suçunun basın ve yayın faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde korunan iki menfaate ne şekilde üstünlük tanınacağı vurgulanmak üzere suçun unsurları inceleme konusu yapılmıştır. Suçun kanuni tanımında yer alan yayma hareketinin basın ve yayın faaliyeti ile olan ilişkisi, basın ve yayın faaliyetiyle kişisel verinin işlenmesi halinde çatışan, basının haber verme hakkı ile kişisel verilerin korunması hakkı arasında hangi hakka, ne şekilde üstünlük tanınacağı, kamu menfaati hususu ulusal ve uluslararası yargı kararları ile incelenmiştir. Kişisel verilerin korunması hakkı ile özel hayatın gizliliğinin korunması hakkının birbiri ile bağlantılı olmasından dolayı, kişilere ait ses ve görüntülerin basın ve yayın faaliyeti ile hukuka aykırı işlenmesi halinde hangi suçun oluşacağı, öğreti görüşleri ve ulusal-uluslararası yargı kararları ile incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ, TARİHSEL GELİŞİM, ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
II. KİŞİSEL VERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
III. TARİHSEL GELİŞİM
IV. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK CEZA KANUNU'NDA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIKLANMASI SUÇU VE BASIN YOLUYLA İŞLENMESİ
I. GENEL BİLGİLER
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER
III. SUÇUN UNSURLARININ İNCELENMESİ
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK
V. YAPTIRIM VE YARGILAMA
SONUÇ

KAYNAKÇA