Medeni usul hukukunda "dava konusu" son derece önemli bir çekişmeli yargı kavramıdır. Özellikle yabancı hukuk sistemlerinde uzun yıllar süren dava konusu hakkındaki teorik tartışmalar sonucunda genel kabul gören bir görüşün benimsenmediği görülmektedir. Dava konusunun teorik temellerinin ve usul hukuku açısından sınırlarının tam olarak ortaya konulması, pek çok usuli problemin de çözümlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla, esasında her zaman güncel ve temel olan medeni usul hukukunda dava konusu, çalışmamızda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
A. DAVA KONUSU KAVRAMININ ÖNEMİ
B. TERMİNOLOJİ SORUNU
C. ÇALIŞMANIN AMACI
D. İNCELEME PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM
DAVA KONUSU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE DAVA KONUSUNUN TEORİK TEMELLERİ

§1. DAVA KONUSUNUN TARİHÇESİ, TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER HUKUKİ KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. DAVA KONUSUNUN TARİHÇESİ VE TANIMI
B. DAVA KONUSU KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
C. DAVA KONUSU KAVRAMININ BENZER HUKUKİ KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
D. YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER BAĞLAMINDA DAVA KONUSU KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

§2. DAVA KONUSUNUN TEORİK TEMELLERİ
A. GENEL OLARAK
B. DAVA TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE DAVA KONUSU
C. DAVA KONUSUNA İLİŞKİN TEORİLER

İKİNCİ BÖLÜM
DAVA KONUSUNUN DAVA DİLEKÇESİ VE DAVA TÜRLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

§3. DAVA DİLEKÇESİNİN ZORUNLU BİR UNSURU OLARAK DAVA KONUSU
A. GENEL OLARAK
B. DAVA DİLEKÇESİNDE DAVA KONUSU UNSURUNDA EKSİKLİK OLMASI HALİ VE HAKİMİN İNCELEME YETKİSİ
C. DAVA DİLEKÇESİNDE DAVA KONUSU UNSURUNUN, DAVA SEBEBİNDEN VE TALEP SONUCUNDAN FARKLI OLMASI HALİ VE SONUÇLARI
D. DAVA KONUSUNUN DEĞERİNDE EKSİKLİK OLMASI
E. DEĞERLENDİRME

§4. ÖN İNCELEME BAKIMINDAN DAVA KONUSU

§5. DAVA TÜRLERİNE GÖRE DAVA KONUSUNUN BELİRLENMESİ
A. GENEL OLARAK
B. EDA DAVASINDA DAVA KONUSU
C. TESPİT DAVASINDA DAVA KONUSU
D. BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASINDA DAVA KONUSU
E. İNŞAİ DAVADA DAVA KONUSU
F. KISMİ DAVADA DAVA KONUSU
G. DAVALARIN YIĞILMASINDA DAVA KONUSU
H. TERDİTLİ DAVADA DAVA KONUSU
I. SEÇİMLİK DAVADA DAVA KONUSU
J. TOPLULUK DAVASINDA DAVA KONUSU
K. MÜTELAHİK DAVADA DAVA KONUSU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DAVA KONUSUNUN MEDENİ USUL HUKUKUNUN ÇEŞİTLİ KURUMLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

§6. MEDENİ USUL HUKUKUNUN ÇEŞİTLİ KURUMLARI BAKIMINDAN DAVA KONUSU
A. GENEL OLARAK
B. DAVA ŞARTLARI BAKIMINDAN DAVA KONUSU
C. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ BAKIMINDAN DAVA KONUSU
D. DAVA KONUSUNUN DEVRİ BAKIMINDAN DAVA KONUSU
E. KARŞI DAVA BAKIMINDAN DAVA KONUSU
F. BEKLETİCİ SORUN BAKIMINDAN DAVA KONUSU
G. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI BAKIMINDAN DAVA KONUSU
H. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DAVA KONUSU
I. HÜKMÜN İCRASI BAKIMINDAN DAVA KONUSU

SONUÇ
A. GENEL OLARAK ÇALIŞMADA ULAŞILAN SONUÇLAR
B. OLMASI GEREKEN HUKUK (DE LEGE FERANDA)AÇISINDAN GETİRİLEN VE BU BAĞLAMDA SÖZ KONUSU OLAN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

KAYNAKÇA