Uluslararası kamu hukuku içinde son elli yılda inşa edilmiş olan "insanlığın ortak mirası" kavramı birbirinden çok farklı alanlarda uygulama alanı bulmuştur. Ay ve gök cisimleri, derin deniz dibi kaynakları, bitki genetik kaynakları ve son olarak da insan genomu birbirinden oldukça bağımsız süreçlerin sonunda bu ortak kategoride buluşmuş, "yeryüzü kaynaklarının daha iyi korunması ve paylaşımı için insanlığın ortak menfaatlerinin cisimleştiği" bir rejimin kapsama alanı içine alınmıştır.
(Giriş'ten)