Üniversitelerin siyasal bilimler, hukuk ve tarih bölümlerinde Türk Siyasal Hayatı, Türk Demokrasi Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Devrim Tarihi gibi zorunlu veya seçimlik dersler vardır; öğretim üyeleri bu derslerde genellikle Türkiye'nin siyasal gelişmeleri bağlamında konuları ele alma eğilimindedirler. Derslerde ele alınan temalarla ilgili çok sayıda yayın bulunmakla birlikte, bütün dönemi kapsayan bir yayın bulmak zordur. Bu nedenle öğrencilerim için bir ders kitabı yayınlamayı hep istemişimdir. Bu duygu ve düşüncelerle yirmi yıl boyunca oluşturduğum notlarımı kullanarak bu kitabı kaleme aldım.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Birinci Bölüm
İKİNCİ MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ

İkinci Bölüm
İKİNCİ MEŞRUTİYET DEVRİNİN HÜKÜMETLERİ

Üçüncü Bölüm
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE İMPARATORLUĞUN DAĞILMASI

Dördüncü Bölüm
MÜTAREKE DÖNEMİ

Beşinci Bölüm
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN KURULUŞU

Altıncı Bölüm
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ

Yedinci Bölüm
MİLLİ MÜCADELEDE ANAYASAL DÜZEN VE SİYASAL REJİM

Sekizinci Bölüm
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE İÇ GÜVENLİK SORUNLARI

Dokuzuncu Bölüm
REJİM SUÇLARI VE İSTİKLAL MAHKEMELERİ

Onuncu Bölüm
MİLLİ ORDUNUN KURULUŞU VE İDARESİ

On Birinci Bölüm
TÜRK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI

On İkinci Bölüm
MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

On Üçüncü Bölüm
LOZAN DELEGELERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

On Dördüncü Bölüm
LOZAN BARIŞININ TEMEL HÜKÜMLERİ

On Beşinci Bölüm
LOZAN BARIŞININ DİĞER HÜKÜMLERİ

On Altıncı Bölüm
ESKİ REJİMİN TASFİYESİ

On Yedinci Bölüm
1923 SEÇİMİ VE SİYASAL SONUÇLARI

On Sekizinci Bölüm
CUMHURİYET DEVRİMİ VE TEK PARTİ REJİMİ

On Dokuzuncu Bölüm
ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE

Yirminci Bölüm
ÇOK PARTİLİ DEMOKRASİYE GEÇİŞ DÖNEMİ (1946-1950)

Yirmi Birinci Bölüm
DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ (1950-1960)

Yirmi İkinci Bölüm
27 MAYIS İHTİLALİ VE 1961 DEMOKRASİSİ

Yirmi Üçüncü Bölüm
12 MART'TAN 12 EYLÜL'E TÜRKİYE

Yirmi Dördüncü Bölüm
12 EYLÜL'DEN SONRA TÜRKİYE: MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ REJİMİ

Yirmi Beşinci Bölüm
DEMOKRASİYE GÜDÜMLÜ DÖNÜŞ VE ANAVATAN PARTİSİ İKTİDARI

Yirmi Altıncı Bölüm
TURGUT ÖZAL'IN TARTIŞMALI CUMHURBAŞKANLIĞI DEVRİ (1989-1993)

Yirmi Yedinci Bölüm
SÜLEYMAN DEMİREL ÇANKAYA'DA (1993-2000)

SONUÇLAR
KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ