Düzenleyici işlemler konusu hukuk literatüründe etraflıca incelenen ve her zaman ilgi çeken bir konudur. Bu çalışmada anayasa ve idare hukuku alanında geliştirilen değerli görüş ve açıklamalardan yararlanılarak konunun vergi hukuku alanına yansımaları üzerinde durulmaktadır.
(Önsöz'den)